Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

nejstarší občanka
Z radnice
Starosta města Prachatice Ing. Martin Malý navštívil bývalou nejstarší občanku Prachatic paní Miroslavu Fučíkovou, která na konci září oslavila 103 let.
Lenka Houšková
logo
Z radnice
V příštím roce se v České republice uskuteční desátý ročník mezinárodní soutěže „Mladí fotografují památky“, kterou zde organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož je město Prachatice členem. Tato soutěž je v současnosti jednou z největších světových akcí pro mladé lidi na poli kulturního dědictví. Umožňuje jim poznat kulturní dědictví jak své země, tak i ostatních národů.
Antonín Jurčo
motorkáři
Z radnice
V sobotu projeli prachatičtí motorkáři Dolní branou na náměstí, kde předali starostovi Prachatic malou vlaječku města, a tím symbolicky uzavřeli silnice.
Lenka Houšková
Nadace čez
Zdravé město
Město Prachatice získalo v grantovém řízení Stromy příspěvek od Nadace ČEZ ve výši necelých 85 tisíc korun na Výsadbu třešňové aleje podél Svatopetrské stezky.
Marie Peřinková
stromy se na nás dívají
Z kultury
Městská knihovna Prachatice a Zdravé město Prachatice připravily pořad s názvem Stromy se na nás dívají s panem Bedřichem Ludvíkem.
Jana Hulešová
radnice
Z radnice
Upozorňujeme občany, že od pátku 21.10. 2016 do úterý 25.10.2016 bude probíhat renovace hlavních vchodových dveří do objektu Městského úřadu v Prachaticích čp.3 na Velkém náměstí (budova Nové radnice). Současné vchodové dveře budou po dobu oprav nahrazeny provizorními "vchodovými" dveřmi.
Zdeněk Filip
komise
Z radnice
Starosta Prachatic Ing. Martin Malý zasedl spolu s dalšími pěti členy do poroty, která měla za úkol z dvanácti vzorků nakládaných vuřtů a dvou vzorků nakládaného sýra vybrat ten nejchutnější.
Lenka Houšková
bioodpad
Životní prostředí
Pravidelný týdenní svoz bioodpadu ve městě Prachatice a osadách, ve středu a čtvrtek, bude probíhat do konce měsíce října.
Lenka Machartová
starosta
Sociální oblast
Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů Prachatice přinesl, při setkání se starostou města Martinem Malým, 12 podnětů a 38 informací o konání různých akcí a aktivit v našem městě. Vše bylo zaznamenáno do zápisu.
Hana Rabenhauptová
komín
Životní prostředí
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
Marta Zifčáková
Dobrovolnictví
Sociální oblast
Město Prachatice dostalo příležitost prezentovat výstupy aktivit vlivu kultury na seniory a dobrovolnictví na Mezinárodní konferenci Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR (Role kultury a umění v procesu aktivního stárnutí), které připravilo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Místem konání se stalo Kongresové centrum Vavruška, Karlovo náměstí 317/5, Praha 2.
Hana Rabenhauptová
Gruzie
Ze společnosti
Prachatické muzeum pořádá přednášku Bc. Jindřicha Vágnera "Cestování po Gruzii" dne 25.10.2016 od 17:00 hodin v přednáškovém sále (vstup z Neumannovy ulice).
Jana Hulešová
KPSS
Sociální oblast
Ludmila Kolářová, krajský metodik komunitního plánování sociálních služeb se zúčastnila semináře v rámci projektu Podpora KPSS na ORP Prachatice 2016 ve Volarech, kde přítomným podala rozhled o službách v Jižních Čechách, zaměřila se na poskytování pečovatelské služby ve Volarech a otevření nových bytů DPS Volary.
Hana Rabenhauptová
spisovatelka
Z kultury
U příležitosti celostátního Týdne knihoven přijala pozvání do Prachatic spisovatelka Michaela Nelien Burdová. Tato autorka fantasy literatury se v pátek 7.10.2016 setkala s žáky 5. tříd prachatických základních škol.
Jana Hulešová
Sociální oblast
Před několika měsíci byla vyhlášena sbírka – Sběr korálů, náušnic, prostě bižuterie pro klienty DMV (Domova Matky Vojtěchy), které se zúčastnilo velké množství lidí z Prachatic, napříč generacemi. Děkujeme. A vzhledem k tomu, že během několika dní byla k nám donesena spousta materiálu, rozhodli jsme se trochu DMV sbírkou překvapit.
Hana Rabenhauptová

Stránky