Chytrá péče, virtuální univerzita, výstava k 100 výročí Československa …

chytrá péče
Nadace Charty77 s projektem SenSen svolala do Prahy zástupce měst klubů SenSen (senzačních seniorů). V Prachaticích funguje klub již několik let. Tato platforma bez členské základny (jde o všechny senzační seniory ve městě) nabízí kampaně, aktivity, soutěže, vzdělávání od nadace.
Hana Rabenhauptová

Koordinátorem činnosti seniorů je zaměstnanec MěÚ. Klub má své sídlo v Komunitní místnosti Na Sadech (SNP 559), kde byla zřízena počítačová učebna a dnes se dvěma dobrovolníky Karlem a Karlem je poskytována poradna nejen k počítačům, ale i fotografování.

Program setkání byl velmi zajímavý a přinesl nové impulzy a podněty do našeho města. Se skvělou přednáškou vystoupil MUDr. Zdeněk Kalvach na téma Zdravý senzační senior, který navštíví naše město počátkem října 2017 a vystoupí ke Dni seniorů v Městském divadle v Prachaticích.

Představena byla Chytrá péče – jak udržovat dlouhověkost a soběstačnost.  Chytré péče - vyškolení Operátoři dohlížejí na seniora 24 hodin a 7 dní v týdnu. Jde o tísňovou linku pro seniory a SOS tlačítko.

Představena byla i bezplatná právní pomoc seniorům Iuridicum Remedium.

K velmi zajímavému, poutavému představení výstavy Národního muzea k 100. výročí Československa, došlo díky Marku Junkovi a současně byl představen projekt Národní kronika Kateřinou Sodomkovou, který bude mít 13. 7. 2017 premiéru výstavy fotografií na náměstí v Českých Budějovicích.

Závěr patřil vyhodnocení únorové akci: „ Přeplav svůj La Manche“, kde si senzační senioři z Prachatic přivezli 4. místo. Cenu převzal Karel Hrůza.

Proběhla i zajímavá diskuze, příklady dobré praxe, hledání nových podnětů do dalších let.

Všem byla nabídnuta prohlídka opravené Werichovy vily s průvodcem starostou MČ Praha 1 Oldřichem Lomeckým. Krásné prostory i Sovových mlýnů a nábřeží byly součástí poděkování za roční spolupráci od nadace.