Desítková vernisáž v Zimní zahradě

vernisáž
V pátek 10. března 2017 v deset hodin a deset minut s deseti hosty a na deset minut byla naplánovaná a uskutečněná vernisáž výstavy v Zimní zahradě Městského úřadu Prachatice k desátému výročí založení společnosti KreBul (přesný název KreBul, o. p. s., dříve občanské sdružení).
Hana Rabenhauptová

Ředitel společnosti KreBul, o. p. s., Zdeněk Krejsa pár větami shrnul deset let činnosti organizace a jejich pracovišť, poděkoval všem za spolupráci. Kolega Jiří Gabriel Kučera představil výstavu v kostce. Připraveno bylo i kostkové občerstvení.

Místostarosta města Jan Klimeš ocenil spolupráci KreBulu s městem Prachatice, reprezentaci i mimo město, reagování na potřeby města (vznik nových pracovišť —občanská poradna, ICM, poradna zdravého životního stylu, kontaktního místa SeniorPoint…) a získávání finančních prostředků z různých zdrojů.

Škoda, že nepřišlo více spolupracujících organizací, které ve městě poskytují sociální a doprovodné služby pro stejné cílové skupiny.

Oslavy X. výročí proběhnou 24. 3. 2017 v KreBulu jako den otevřených dveří a následně pro zvané hosty na prachatickém gymnáziu.

A soutěžní otázka na závěr:

Otázka na závěr: Ve kterém roce byla založena obecně prospěšná společnost KreBul – přesný název KreBul, o.p.s.?  

Své odpovědi posílejte na adresu: hana.rabenhauptova@mupt.cz do 19.03.2017.