Dne 7. srpna 2017 vyhlášena výzva MAS ŠUMAVSKO na sociální služby

mapa
Cílem je udržení stávajících sociálních služeb v regionu, jejich rozšíření z hlediska kapacit a podpora rozvoje sociálních služeb ve vazbě na prevenci a eliminaci sociálního vyloučení.
Hana Rabenhauptová

Výzva č. 3 MAS Šumavsko, z.s. Sociální služby v Operačním programu Zaměstnanost má za cíl  podporu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a to prostřednictvím podpory rozvoje sociálních služeb na území MAS Šumavsko. Cílem je udržení stávajících sociálních služeb v regionu, jejich rozšíření z hlediska kapacit a podpora rozvoje sociálních služeb ve vazbě na prevenci a eliminaci sociálního vyloučení. Podporované budou aktivity sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

Seminář pro žadatele/příjemce – 14. srpna 2017, 10:00 hodin, Městský úřad Husinec – Komunitní centrum v podkroví. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 22. září 2017, 12:00 hodin. Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli: Poskytovatelé sociálních služeb.

Více informací naleznete na stránkách:

http://massumavsko.cz/opz-avizo-k-vyzve-c-2-mas-sumavsko-z-s-komunitni-centra-pripravovany-seminar-pro-zadatele-prijemce/

Hanka RH+