Jednání Svazu tělesně postižených bylo zahájeno hudbou. Nechyběla přednáška o novinkách v sociální oblasti. Hodnocení i plány.

starosta na setkání
Předsedkyně Místní organizace Svazu tělesně postižených Prachatice Věra Davidová zahájila výroční členskou schůzi v restauraci Družba Prachatice v sobotu 11. 3. 2017. Schůze se zúčastnilo více jak polovina členské základy a řada hostů.
Hana Rabenhauptová

Hosty přivítala v úvodu sama předsedkyně Věra Davidová a to Hanku Rabenhauptovou za Městský úřad Prachatice, Emiliana Steinmayera předsedu za KVD, za Svaz diabetiků Františka Papeže, za Obec baráčníků Vitoraz Jaroslavu Lelkovou, za Radu seniorů Miroslava Bojanovského, za OV STP paní Klimkovou a v průběhu schůze příchozího starostu města Prachatice Martina Malého.

Alena Bínová, členka výboru STP, celé jednání řídila. Na počátku přednesla program, dle kterého se hladce celé jednání odvíjelo. Nechybělo také uctění památky zesnulých, bývalých členů STP.

O kulturní vložku se postarala členka Jitka Sedlecká se svými vnoučaty Matyášem, Vlastíkem, Blaničkou a Natálkou. Blanička přednesla milé básničky, Matyáš zahrál na trubku, Vlastík a Natálka zase zazpívali písničky, např. Chválím tě země má, při kterých mnohým ukápla slzička dojetí po tváří.

V hlavní zprávě zaznělo, že organizace má v současné době 135 členů, výbor se schází každý měsíc. Své zástupce má organizace jako Poradním sboru zdravotně postižených Radě seniorů i pracovních skupin senioři a osoby se zdravotním postižením. K zajímavým akcím, které přímo organizace vymyslela a uspořádala, lze uvést tvůrčí dílnu – vázání věnců z přírodních materiálů, vycházky pro zdraví (do obůrky a kolem geologické stezky), setkání s obyvateli DPS a Květou Kadlecovou.                                                                                                         

Organizace se připojuje k aktivitám ostatních organizací. STP se zapojil se do kampaně Jihočeši šlapou do RIA, navštívil výstavy v Zimní zahradě, Fórum Zdravého města Prachatice, bál ve Švestkovém Dvoře s podporou osob se zdravotním postižením z Chelčického domova sv. Linharta, či Tančírny na Zámku Kratochvíle.   

Na konci hlavní zprávy přišlo od předsedkyně poděkování nejen výboru, ale všem členům, městu a dalším sponzorům za podporu.

Alena Bínová přednesla seznam velkých akcí, rekondicích, které organizace pro své členy pro rok 2017 připravila (na Lipně týdenní pobyty U Méďů, na Podhajské, či Mariánských Lázních a Bechyni).

Nechyběl ani rozpočet, zprávy revizní komise. Organizace zvýšila členský příspěvek na rok 2018, kdy se bude platit 100,- Kč na rok. Organizace bude i nadále vyhledávat finanční zdroje z různých vyhlášených grantů.

O téměř hodinovou přednášku se postarala Hanka Rabenhauptová, referent pro samosprávu a komunitní plánování Městského úřadu Prachatice na téma Novinky v sociální oblasti, zdravotné péče – legislativa, dávky, příspěvky, …. Z novinek podtrhla zvýšení důchodů od 1. 1. 2017, zvýšení minimální mzdy, připravované změny a s nimi např. zavedení otcovské poporodní péče, flexibilní rodičovský příspěvek. Část byla zaměřena na příspěvek na bydlení a možnosti přítomných členů, stejně tak příspěvek na péči, mobilitu, průkazy ZTP a ZTP/P. Závěr patřil dotazům, kterých bylo nejvíce kolem služby – doprava pečovatelskou službou – Senior Taxík Maxík, přijímání do domova seniorů a Domova Matky Vojtěchy (dle výstupů z Fóra Zdravého města Prachatice). Přítomní měli možnost ještě hlasovat v anketě, či si sepsat žádost o vystavení SeniorPasu.

Závěrem vystoupil starosta města Prachatice Martin Malý, který poděkoval za aktivity organizace, zapojování se do anket, pracovních skupin plánování ať již sociálních služeb, či strategie města. Připomenul hlavní a nejbližší akce města Prachatice, zastavil se u úspěchu, kterého v oblasti péče o památky město dosáhlo – nejúspěšnější v kraji.

Pozvánka: MO STP je na 24. 4. 2017 – tvořivá dílna – ubrousková technika v Domě Křižovatka u parku, Zlatá stezka 145, Prachatice. Noví zájemci o činnost a vstup do STP u Věry Davidové na telefonu: 606 793 250.