Jihočeská ratolest 2016 - 2. místo pro děti z DDM

DDM Prachatice
Dne 1. 11. 2016 získaly děti z přírodovědných kroužků při DDM Prachatice 2. místo v krajské soutěži v oblasti ochrany životního prostředí Jihočeská ratolest 2016, vyhlašované Jihočeským krajem a spolkem Krasec.
Lenka Houšková

Projekt, se kterým děti vstoupily do soutěže, vycházel z dvouleté spolupráce celé řady organizací v Prachaticích. Týkal se třídění bioodpadu ve městě a následného využití vzniklého kompostu.

Díl tohoto krásného umístění, ocenění a poděkování náleží MěÚ Prachatice –odboru životního prostředí - MVDr. Marii Peřinkové, Městské knihovně Prachatice – Mgr. Haně Mrázové, o.s. Kamínky Křemže, Kompostárně Prachatice a radní města Prachatice RNDr. Janě Krejsové za podněty a pomoc při realizaci projektu.

Poděkování a gratulace patří také všem dětem tří přírodovědných kroužků, kteří celý projekt, rozdělený do čtyř etap, realizovaly.

 

Text: Bc. Jiří Machart, ředitel DDM