Klub zdravotně postižených, SenSen, SeniorPoint i MO STP společně vyplňovaly anketu z fóra Zdravého města

senioři vyplňují anketu
V únoru proběhlo v Prachaticích fórum Zdravého města Prachatice. V březnu proběhla elektronická anketa, která měla za úkol ověřit podněty, které si odhlasovalo přes sto přímých účastníků daného fóra. Pomoc při vyplňování ankety přijali účastníci počítačového kurzu v klubu SenSen při setkání v SeniorPointu i schůzi MO Svazu tělesně postižených Prachatice, individuálně i členové Klubu zdravotně postižených.
Hana Rabenhauptová

Při vyplňování ankety si každý vybral to své, co by řešil, jen málo kdo připsal jiný názor. Možná je to tím, že výše uvedená cílová skupina osob se zdravotním postižením a senioři mají řadu možností i během roku řešit své problémy se starostou, vedením města prostřednictvím poradního sboru, rady seniorů, dalších pracovních skupin, či se na město obracení rovnou.

Nicméně všichni jsou zvědaví nejen na to, co se stane TOP 10 problémy města, ale hlavně kolik z nich se městu – potažmo vedení, podaří vyřešit, řešit, naplánovat, zahrnout do plánu, rozpočtu města.

Držme si společně palce.