Město Prachatice a Dobrovolnické centrum Prachatice vyhlašuje soutěžní kampaň DOBROVOLNÍK S KYTIČKOU 2017

dobrovolnictví
Každé dva roky vyhlašujeme soutěž na podporu dobrovolnictví v našem městě z oblasti sociálně zdravotní. Jde nejen o soutěž, ale i přiblížení, informovanost o dobrovolnictví jako takového.
Hana Rabenhauptová

Soutěž je vyhlášena od 1. června 2017 ve třech kategoriích: I. dobrovolník, II. pečovatel, ošetřovatel a lidé ze zdravotnických oborů -profesionál, III. počin roku. Důležitá je včasnost, správnost a řádně vyplněná přihláška nominovaného. Vyhlášení oceněných bude u příležitosti Dne dobrovolníků 2017 v prosinci tohoto roku.

Uzávěrka je do 30. 10. 2017. Sledované období celý rok 2016 a 1. polovina roku 2017. Blíže na www.prachatice.eu, sekce sociální oblast, a u Hanky RH+ Rabenhauptové, referenta pro samosprávu a komunitní plánování.