Město Prachatice vyhlašuje architektonickou soutěž revitalizace Štěpánčina parku

altánek Štěpánčin park
Město Prachatice dnem 20. března na základě usnesení Rady města Prachatice č. 1920/2017 ze dne 13. března 2017 vyhlašuje architektonickou soutěž revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích.
Antonín Jurčo

Soutěžní podmínky jsou uveřejněny spolu se soutěžními podklady poskytovanými odkazem na internetových stránkách města (www.prachatice.eu); samotné soutěžní podmínky jsou uveřejněny také na internetových stránkách České komory architektů (http://www.cka.cz). Soutěžní návrhy lze podávat do 2. června 2017.

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko - krajinářského návrhu revitalizace Štěpánčina parku a navazujících ploch v Prachaticích. Jedná se o návrh funkčního a uživatelsky přívětivého pojetí parku a navazujících ploch a zlepšení pěšího propojení do navazujícího území. Cílem je zatraktivnění parku a navazujících ploch pro všechny jeho uživatele tak, aby plnil funkce plnohodnotného veřejného městského prostoru (zejm. odpočinek, setkávání, společenské akce, komunikační prostor), současně zlepšení jeho funkce z hlediska prevence proti důsledkům přívalových dešťů.