Aktuálně

účastníci pochodu
Sociální oblast
Extrémní dálkový pochod MILITARY DEATH MARCH 2017 proběhl o uplynulém víkendu na Prachaticku. Cílem bylo připomenout si události pochodu smrti, který prošel tímto územím v roce 1945.
Hana Rabenhauptová
komise kriminality
Sociální oblast
Pro komisi sociální a prevence kriminality RM Prachatice se stalo dalším zastavením jednání v Městské knihovně Prachatice. V programu nechyběla prohlídka, informace k získaným dotacím na prevenci kriminality, návrhy na umístění do DPS, vyhlášení kampaně Dobrovolník s kytičkou a další informace a podněty.
Hana Rabenhauptová
hraní pexesa
Sociální oblast
V rámci Dnů zdraví v Prachaticích společně s Komunitním plánováním sociálních a doprovodných služeb ORP Prachatice bylo 26. 4. 2017 připraveno setkání pod názvem: Hledáme duševní zdraví. Hledali jsme, hledali a našli – hořčík, magnézium, banány a čokoládu, cvičení, zážitky, testy, film i video… dopoledne plné informací.
Hana Rabenhauptová
holčík
Sociální oblast
V rámci kampaně Dny zdraví v Prachaticích 2017 přijal pozvání do Prachatic MUDr. Jan Holčík, DrSc., profesor Masarykovy univerzity z Brna. Poskytl přednášku na téma - Zdravotní gramotnost a my. Ve dvou hodinách velice poutavě vyprávěl a dokonce i zkoušel přítomné. Uváděl řadu příkladů. Účast byla přes padesát studentů ze škol a dalších zájemců i z řad veřejnosti, seniorů, učitelů atd.
Hana Rabenhauptová
logo domova
Sociální oblast
Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice vydal Výroční zprávu za rok 2016. Zřizovatelem domova je Jihočeský kraj, jde o příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou od 1. 1. 2003. Domov poskytuje dle zákona o sociálních službách – domov pro seniory, zajišťuje zdravotní péči, poskytuje stravování, fakultativní služby… Domov je certifikovaným zařízením v konceptu Smyslové aktivizace.
Hana Rabenhauptová
budova radnice
Sociální oblast
V rámci komunitního plánování sociálních a zdravotních služeb, péče budeme společně Hledat duševní zdraví. Akce je zařazena do kampaně Dnů zdraví v Prachaticích.
Hana Rabenhauptová
přednášející
Sociální oblast
V SeniorPointu, na Zlaté stezce 145 v Prachaticích, za vzorné organizace Zdenky Hrůzové, předsedkyně Městské organizace Svazu důchodců Prachatice bylo nabídnuto seniorům „těžké téma“ – téma holocaustu.
Hana Rabenhauptová
centrum
Sociální oblast
Centrum v Prachaticích od dubna rozšiřuje své služby pro osoby se zdravotním postižením, seniory i jejich rodinné příslušníky či pečovatele o možnost například zakoupit si pomůcky pro nedoslýchavé od firmy Panter (bezdrátové zesilovače zvuku).
Hana Rabenhauptová
dobrá tečka
Sociální oblast
Byla zahájena hospicová kampaň. Jen do této chvíle video zhlédlo 45 tisíc diváků a přes sociální síť facebook bylo osloveno přes 130 000 lidí! Prosím, podpořte naši společnou věc – zhlédněte video, mrkněte na kampaňový web. Zejména pak prosím – sdílejte níže uvedený text na facebooku, přeposílejte jej mailem, požádejte o totéž své známé, kolegy, rodinu… „Držme si palce a díky všem, kteří jakkoli věci pomohli, pomáháte!“ Robert Huneš, ředitel prachatického hospice.
Hana Rabenhauptová
budova nemocnice
Sociální oblast
V Nemocnici Prachatice, v zasedací místnosti, proběhne 27. dubna 2017 odborná konference Ošetřovatelství napříč odbornostmi. Konference je určena všem vedoucím pracovníkům nelékařských profesí, hlavním sestrám, náměstkům ošetřovatelské péče a všem ostatním zdravotnickým pracovníkům.
Hana Rabenhauptová

Stránky