Mětský úřad

kříž
Z radnice
V úterý 25. dubna zesnul pan Bohuslav Nauš, významný činovník na poli ochrany přírody a péče o životní prostředí v okrese Prachatice, botanik, ornitolog, mineralog a geolog, nositel "Ceny naděje a porozumění" a „Ceny města Prachatice“.
Marie Peřinková
radnice
Z radnice
Městský úřad Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo VEDOUCÍ odboru komunálních služeb a dopravy.
Milan Batysta
Szeged
Z radnice
V minulých dnech jsem se zúčastnil jako zástupce Svazu měst a obcí ČR studijní cesty, organizované maďarskými kolegy z Výboru regionů, která se konala v maďarském Szegedu.
Robert Zeman
starosta přebírá ocenění
Z radnice
Prachatice opět zabodovaly v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, nyní za rok 2016. Po letošním vítězství v krajském kole soutěže, které bylo již šestým v sedmi po sobě následujících letech, také na celostátní úrovni. Soutěže se zúčastnilo celkem 37 měst.
Antonín Jurčo
přednášející
Z radnice
Zastupitel města Prachatice Ing. Bc. Robert Zeman se v posledních dnech jako člen české delegace poradního sboru Rady Evropy – její části kongresu místních samospráv - a na základě oslovení pracovníků CLRAE zúčastnil dvou seminářů o demokracii a jejích podobách na místní úrovni ve Lvově a Dnipru na Ukrajině, kde také současně prezentoval naše město. Členství v delegaci je navázáno na zastupitelský mandát.
Robert Zeman
Z radnice
Z radnice
Prachatice se zařadily mezi města, která jsou součástí celonárodního webového portálu menicka.cz, poskytujícího jídelní lístky restaurací, pohostinství a dalších zařízení v elektronické podobě.
Milan Batysta
budova radnice
Z radnice
Starosta města Prachatice Ing. Martin Malý obdržel od senátora parlamentu ČR Ing. Tomáše Jirsy a RNDr. Michala Valenčíka Děkovný list za opravu kaple sv. Markéty v Lázních svaté Markéty.
Lenka Houšková
peníze
Z radnice
Nejvíce žádostí o grant přišlo do vyhlášeného dotačního titulu 1/Volnočasové aktivity 2017. Hodnotitelská komise a posléze i rada města měla hodně práce při rozdělování 450 000 Kč, které již v prosinci 2016 schválilo Zastupitelstvo města Prachatice v rozpočtu na rok 2017.
Hana Rabenhauptová
Z radnice
V pondělí 27. března 2017 Rada města Prachatice schválila finanční podporu všem žadatelům, kteří se přihlásili do výzvy č. 2/ Podpora talentovaných dětí a mládeže 2017, v celkové výši 100 000 Kč.
Hana Rabenhauptová
peníze
Z radnice
V pondětí 27. března 2017 schválilo Zastupitelstvo města Prachatice 8 žádostí z dotačního titulu Podpora sportu 2017 (nad 50 000 Kč) a Rada města Prachatice, ten samý den, 13 žádostí (do 50 000 Kč). Celkem bylo rozděleno na Podporu sportu 2017 - 1 500 000 Kč.
Hana Rabenhauptová

Stránky