Mětský úřad

přednášející
Z radnice
Zastupitel města Prachatice Ing. Bc. Robert Zeman se v posledních dnech jako člen české delegace poradního sboru Rady Evropy – její části kongresu místních samospráv - a na základě oslovení pracovníků CLRAE zúčastnil dvou seminářů o demokracii a jejích podobách na místní úrovni ve Lvově a Dnipru na Ukrajině, kde také současně prezentoval naše město. Členství v delegaci je navázáno na zastupitelský mandát.
Robert Zeman
Z radnice
Z radnice
Prachatice se zařadily mezi města, která jsou součástí celonárodního webového portálu menicka.cz, poskytujícího jídelní lístky restaurací, pohostinství a dalších zařízení v elektronické podobě.
Milan Batysta
budova radnice
Z radnice
Starosta města Prachatice Ing. Martin Malý obdržel od senátora parlamentu ČR Ing. Tomáše Jirsy a RNDr. Michala Valenčíka Děkovný list za opravu kaple sv. Markéty v Lázních svaté Markéty.
Lenka Houšková
peníze
Z radnice
Nejvíce žádostí o grant přišlo do vyhlášeného dotačního titulu 1/Volnočasové aktivity 2017. Hodnotitelská komise a posléze i rada města měla hodně práce při rozdělování 450 000 Kč, které již v prosinci 2016 schválilo Zastupitelstvo města Prachatice v rozpočtu na rok 2017.
Hana Rabenhauptová
Z radnice
V pondělí 27. března 2017 Rada města Prachatice schválila finanční podporu všem žadatelům, kteří se přihlásili do výzvy č. 2/ Podpora talentovaných dětí a mládeže 2017, v celkové výši 100 000 Kč.
Hana Rabenhauptová
peníze
Z radnice
V pondětí 27. března 2017 schválilo Zastupitelstvo města Prachatice 8 žádostí z dotačního titulu Podpora sportu 2017 (nad 50 000 Kč) a Rada města Prachatice, ten samý den, 13 žádostí (do 50 000 Kč). Celkem bylo rozděleno na Podporu sportu 2017 - 1 500 000 Kč.
Hana Rabenhauptová
první občánek 2017
Z radnice
Kromě klasického vítání občánků se v úterý 21.3.2017 konalo také přivítání prvního občánka města Prachatice roku 2017.
Jana Hulešová
vítání občánků
Z radnice
V úterý 21.3.2017 starosta města přivítal do života nové prachatické občánky.
Jana Hulešová
starosta přebírá dárek
Z radnice
Ve středu 15. března 2017 se žáci ze ZŠ Národní v rámci projektu Dětem otevřená radnice setkali se starostou města.
Lenka Houšková
altánek Štěpánčin park
Z radnice
Město Prachatice dnem 20. března na základě usnesení Rady města Prachatice č. 1920/2017 ze dne 13. března 2017 vyhlašuje architektonickou soutěž revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích.
Antonín Jurčo

Stránky