Úřední deska

Na úřední desce naleznete aktuálně zveřejněné oznámení. Pokud hledáte starší obsah přejděte do archivu.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 10.5.2017 od 08:00 do 15:00

                                                                        11.5.2017 od 08:00 do 16:00

                                                                        12.5.2017 od 08:00 do 16:00 

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
25.4.2017
Ke svěšení: 
13.5.2017

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu Prachatice.

Kategorie: 
Volná pracovní místa
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
25.4.2017
Ke svěšení: 
13.5.2017

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Novostavba rodinného domu na p.p. č. 632/39 k.ú. Žernovice

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
24.4.2017
Ke svěšení: 
10.5.2017

ZÁMĚR PRONÁJMU BYTU

Záměr pronájmu bytu - VŘ 50-61/2017 

Kategorie: 
Záměr pronájmu bytu
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
24.4.2017
Ke svěšení: 
13.5.2017

INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Vrtaná studna HV 1 na pozemku parc. č. 992/12 v k.ú. Smědeč

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
24.4.2017
Ke svěšení: 
3.5.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II.třídy č. 122, 145 a místních komunikacích v Netolicích

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.4.2017
Ke svěšení: 
7.5.2017

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška 

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Exekutorský úřad
Vyvěšeno dne: 
20.4.2017
Ke svěšení: 
30.5.2017

OZNÁMENÍ

Nabídka - darování organizačním složkám státu, fyzickým a právnickým osobám - zvířata(psy)

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
ÚZSVM
Vyvěšeno dne: 
20.4.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

OZNÁMENÍ O NÁLEZU VĚCI NA ÚZEMÍ OBCE

Oznámení o nálezu věci - nález č. 8/2017 - fotoaparát Sony s brašnou

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
19.4.2017
Ke svěšení: 
20.5.2017

ZÁMĚR

Zveřejnění záměru prodloužení Smlouvy o výpůjčce-usnesení č. 1976/2017

Kategorie: 
Majetkoprávní záměry města
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
19.4.2017
Ke svěšení: 
5.5.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE

Oznámení o přerušení dodávky el. energie-dne 5.5.2017 od 08:00 do 15:00 

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
19.4.2017
Ke svěšení: 
6.5.2017

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Exekutorský úřad
Vyvěšeno dne: 
19.4.2017
Ke svěšení: 
1.6.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 144 a III. třídy č. 1449 ve Vlachově Březí

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
19.4.2017
Ke svěšení: 
5.5.2017

ZÁMĚR

Zveřejnění záměru přijímání žádosti o povolení k provedení stavby (díla) - pokládka trubky HDPE

Kategorie: 
Záměr
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
18.4.2017
Ke svěšení: 
6.5.2017

OZNÁMENÍ

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
13.4.2017
Ke svěšení: 
29.4.2017

USNESENÍ

Usnesení o zrušení dražby

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Exekutorský úřad
Vyvěšeno dne: 
12.4.2017
Ke svěšení: 
28.4.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - dne 26.4.2017 od 08:00 do 16:00

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
10.4.2017
Ke svěšení: 
27.4.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - dne 28.4.2017 od 08:00 do 15:00

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
10.4.2017
Ke svěšení: 
29.4.2017

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY

Dražební vyhláška

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Exekutorský úřad
Vyvěšeno dne: 
6.4.2017
Ke svěšení: 
12.5.2017

POZVÁNKA K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚP

Zahájení řízení o vydání Změny č.1 Územního plánu Zbytiny

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
5.4.2017
Ke svěšení: 
24.5.2017

Rozpočtová opatření č. 6 - č.32/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
3.4.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL

Zveřejnění informací o kontrolách za rok 2016

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
30.3.2017
Ke svěšení: 
1.8.2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2017 na opravy pro majitele bytového fondu - II. kolo

Kategorie: 
Výběrové řízení
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
29.3.2017
Ke svěšení: 
29.4.2017

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků k.ú. Libínské Sedlo, k.ú. Stádla

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
28.3.2017
Ke svěšení: 
28.6.2017

Rozpočtová opatření č.21 - č.25/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
20.3.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.26-č.27/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
20.3.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PRACHATICE

14. veřejné zasedání zastupitelstva města-dne 27.3.2017 v 16:00

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
17.3.2017
Ke svěšení: 
28.4.2017

USNESENÍ O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ

Usnesení o el. dražbě 26.4.2017

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Exekutorský úřad
Vyvěšeno dne: 
10.3.2017
Ke svěšení: 
27.4.2017

USNESENÍ O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ

Usnesení o el. dražbě - 26.4.2017

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Exekutorský úřad
Vyvěšeno dne: 
10.3.2017
Ke svěšení: 
27.4.2017

Rozpočtové opatření č.1/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.1-č.5/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtové opatření č.6/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.7-č.18/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.19-č.20/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

INFORMACE K DANI

Informace k dani z nemovitých věcí-na zdaňovací období roku 2017

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Finanční úřad
Vyvěšeno dne: 
23.12.2016
Ke svěšení: 
1.6.2017

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
18.11.2015
Ke svěšení: 
19.11.2018

POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
11.11.2015
Ke svěšení: 
27.11.2018

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kategorie: 
Smlouvy
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
5.10.2015
Ke svěšení: 
25.10.2018

AKTUALIZOVANÝ SEZNAM VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ

aktualizovaný seznam vlastníků nemovitostí

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
ÚZSVM
Vyvěšeno dne: 
22.10.2014
Ke svěšení: 
2.1.2024