Úřední deska

Na úřední desce naleznete aktuálně zveřejněné oznámení. Pokud hledáte starší obsah přejděte do archivu.

INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Sklad krmných směsí, k.ú. Volovice

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
26.5.2017
Ke svěšení: 
4.6.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - dne 14.6.2017 od 08:00 do 17:00

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
26.5.2017
Ke svěšení: 
15.6.2017

ZÁMĚR

Zveřejnění záměru prodloužení doby nájmu k objektu - usnesení č. 2071/2017

Kategorie: 
Majetkoprávní záměry města
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
26.5.2017
Ke svěšení: 
11.6.2017

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo referent odboru sociálních věcí Městského úřadu Prachatice.

Kategorie: 
Volná pracovní místa
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
25.5.2017
Ke svěšení: 
13.6.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - dne 9.6.2017 od 08:00 do 16:00

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
E.ON
Vyvěšeno dne: 
24.5.2017
Ke svěšení: 
10.6.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 14528 a místních komunikacích v obci Lažiště a Drslavice

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
23.5.2017
Ke svěšení: 
8.6.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 141, III. třídy č. 14136 a místních komunikacích ve Volarech

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
23.5.2017
Ke svěšení: 
8.6.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/141 (ul. Vodňanská), na místní komunikaci 40b (ul. Vodňanská) a na místní komunikaci 11c (ul. Rumpálova), v Prachaticích, v úseku u ZŠ Vodňanská 

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
23.5.2017
Ke svěšení: 
8.6.2017

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Polní cesty - KoPÚ Malovičky

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
22.5.2017
Ke svěšení: 
7.6.2017

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Vrtaná studna HV 1 na pozemku parc. č. 992/12 v k.ú. Smědeč

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
19.5.2017
Ke svěšení: 
4.6.2017

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Rekonstrukce domu č.p. 213 Villa Maria, Lázně 213, Prachatice

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
19.5.2017
Ke svěšení: 
4.6.2017

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1632 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 4. etapa - obchvat Nové Chalupy

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
19.5.2017
Ke svěšení: 
4.6.2017

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Novostavba RD na pozemku p.č. 32/4 - k.ú. Velký Bor u Strunkovic

Kategorie: 
Stavebně a územně správní řízení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
18.5.2017
Ke svěšení: 
3.6.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích Velké náměstí, Solní v Prachaticích

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
18.5.2017
Ke svěšení: 
3.6.2017

USNESENÍ

Dražební vyhláška

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Okresní soud
Vyvěšeno dne: 
18.5.2017
Ke svěšení: 
28.6.2017

OZNÁMENÍ KE SVOLÁNÍ ÚVODNÍHO JEDNÁNÍ

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Volovice

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
18.5.2017
Ke svěšení: 
29.6.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na PK ve správním obvodu Městského úřadu Prachatice

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
17.5.2017
Ke svěšení: 
2.6.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III.třídy č. 1631, 1632, místních a účelových komunikacích na území obce Nová Pec

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
17.5.2017
Ke svěšení: 
2.6.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 122, 145 a III. třídy č. 12243, 12249, 14543

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
17.5.2017
Ke svěšení: 
2.6.2017

ZÁMĚR

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Kategorie: 
Majetkoprávní záměry města
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
16.5.2017
Ke svěšení: 
1.6.2017

OZNÁMENÍ O UMÍSTĚNÍ OPUŠTĚNÉHO VOZIDLA

Oznámení o umístění opuštěného vozidla (autovraku) na pozemku města

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
15.5.2017
Ke svěšení: 
15.7.2017

USNESENÍ

Dražební vyhláška

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Exekutorský úřad
Vyvěšeno dne: 
10.5.2017
Ke svěšení: 
16.6.2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

VŘ před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb-všeobecná sestra

Kategorie: 
Výběrové řízení
Vydavatel: 
Krajský úřad
Vyvěšeno dne: 
9.5.2017
Ke svěšení: 
20.6.2017

INFORMACE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Informace o VŘ s aukcí čís. C/9/2017 na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v k.ú. Netolice

Kategorie: 
Výběrové řízení
Vydavatel: 
ÚZSVM
Vyvěšeno dne: 
28.4.2017
Ke svěšení: 
31.5.2017

OZNÁMENÍ

Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí - daň z nemovitých věcí na rok 2017

Kategorie: 
Veřejná vyhláška
Vydavatel: 
Finanční úřad
Vyvěšeno dne: 
28.4.2017
Ke svěšení: 
30.5.2017

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Usnesení o vydání dražební vyhlášky

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Exekutorský úřad
Vyvěšeno dne: 
28.4.2017
Ke svěšení: 
8.6.2017

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška 

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Exekutorský úřad
Vyvěšeno dne: 
20.4.2017
Ke svěšení: 
30.5.2017

OZNÁMENÍ

Nabídka - darování organizačním složkám státu, fyzickým a právnickým osobám - zvířata(psy)

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
ÚZSVM
Vyvěšeno dne: 
20.4.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška

Kategorie: 
Dražební vyhláška
Vydavatel: 
Exekutorský úřad
Vyvěšeno dne: 
19.4.2017
Ke svěšení: 
1.6.2017

Rozpočtová opatření č. 6 - č.32/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
3.4.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL

Zveřejnění informací o kontrolách za rok 2016

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
30.3.2017
Ke svěšení: 
1.8.2017

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků k.ú. Libínské Sedlo, k.ú. Stádla

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 
28.3.2017
Ke svěšení: 
28.6.2017

Rozpočtová opatření č.21 - č.25/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
20.3.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.26-č.27/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
20.3.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtové opatření č.1/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.1-č.5/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtové opatření č.6/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.7-č.18/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

Rozpočtová opatření č.19-č.20/2017

Kategorie: 
Rozpočtová opatření
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
21.2.2017
Ke svěšení: 
1.1.2018

INFORMACE K DANI

Informace k dani z nemovitých věcí-na zdaňovací období roku 2017

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Finanční úřad
Vyvěšeno dne: 
23.12.2016
Ke svěšení: 
1.6.2017

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
18.11.2015
Ke svěšení: 
19.11.2018

POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
11.11.2015
Ke svěšení: 
27.11.2018

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Kategorie: 
Smlouvy
Vydavatel: 
Město Prachatice
Vyvěšeno dne: 
5.10.2015
Ke svěšení: 
25.10.2018

AKTUALIZOVANÝ SEZNAM VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ

aktualizovaný seznam vlastníků nemovitostí

Kategorie: 
Oznámení
Vydavatel: 
ÚZSVM
Vyvěšeno dne: 
22.10.2014
Ke svěšení: 
2.1.2024