Modrá pomněnka a pomáhající organizace v Prachaticích

přednášející
„Smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě“, slova patří do úvodu publikace Základní informace pro pozůstalé, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Hana Rabenhauptová

Na téma smrti se hovořilo i v rámci Dnů zdraví v Prachaticích v Radničním sále. Pozvání k přednášce do Prachatic přijala Magda Kümmelová, ředitelka centra pomoci rodinám nevyléčitelně nemocných a pozůstalým  - Modrá pomněnka. O organizaci se postaral Český červený kříž Prachatice, který vydal leták Kontakty na pomáhající organizace společně se Zdravým městem Prachatice.

Kontakty na pomáhající organizace

Domov Matky Vojtěchy Prachatice
poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
kontakt: Ing. Ludvík Zíma
adresa: Hradební 163, 383 01 Prachatice
telefon: 388310231
email: vedouci@alzheimerpt.cz
www: www.alzheimerpt.cz

Domov pro seniory Pohoda Netolice
kontakt: Jiří Vít
adresa: Budějovická 159, 384 11 Netolice
telefon: 388 385 312 (ředitel)
e-mail: domov.pohoda@netolice.cz
www: http://www.pohoda.netolice.cz

Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice
kontakt: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka
adresa: Bavorská 936, 383 01 Prachatice
telefon: 388 306 131
e-mail: domov@domovseniorupt.cz
www: http://www.domovseniorupt.cz/ 

Farní charita Prachatice
kontakt: Jana Schwarzová
adresa: Slunečná 1135, 383 01 Prachatice
telefon: 388 328 226, 731 604 442
e-mail: reditel@charitaprachatice.cz
www: http://prachatice.charita.cz

Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice, o.p.s
kontakt: PhDr. Robert Huneš
adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
telefon: 388 311 726
e-mail: info@hospicpt.cz
www: http://www.hospicpt.cz

IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií
kontakt: Kateřina Kulhánková Čejková
adresa: Mlýn 33, 384 25 Dub
telefon: 777 186 208
e-mail: info@impakt.cz
www: http://www.impakt.cz

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Prachatice
kontakt: Mgr. Hana Vlasáková, DiS.
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 388 316 009, 721 001 422
e-mail: prachatice@jczps.cz
www: http://jczps.webnode.cz
 
KreBul, o.p.s. -  Občanská poradna Prachatice
kontakt: Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 723 123 093, 388, 424 196
e-mail: poradna@krebul.cz
www: http://www.krebul.cz
 

Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem, pod Portus Prachatice, o.p.s.
kontakt: Mgr. Michaela Častulíková
adresa: Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice
telefon: 736 213 002
e-mail: krizac@portusprachatice.cz
www: www.facebook.com/krizove.centrum

Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí
kontakt: Jaroslava Hauptmanová
adresa: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
telefon: 388 607 374
e-mail: jaroslava.hauptmanova@mupt.cz
www: http://www.prachatice.eu

Most naděje - terénní program, poskytovatel Farní charita Prachatice
kontakt: Jana Schwarzová
adresa: Vodňanská 375, 383 01 Prachatice (budova Komerční banky)
telefon: 774 608 811, 731 598 765 (pracovníci), 731 604 442 (vedoucí)
e-mail: most.nadeje@charitaprachatice.cz, reditel@charitaprachatice.cz
www: http://prachatice.charita.cz

Nemocnice a.s. Prachatice
kontakt: Ing. Michal Čarvaš, MBA - ředitel
adresa: Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice
telefon: 388 600 111, 388 600 280
e-mail: reditel@nempt.cz
www: http://www.nempt.cz

Oblastní charita Vimperk, pečovatelská služba Prachatice
kontakt: Dana Vidlášová
adresa: Skalka 1120, 383 01 Prachatice
telefon: 388 416 288, 731 402 992
e-mail: vidlasova@fch-vimperk.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice
kontakt: Mgr. Martina Vondrušková
adresa: Nemocniční 204, 383 01 Prachatice II
telefon: 724 367 840
e-mail: prachatice@cervenykriz.eu
www: http://www.cervenykriz.cz

Okresní správa sociálního zabezpečení Prachatice
kontakt: Ing. Dana Pinterová
adresa: Nádražní 1121, 383 01 Prachatice
telefon: 388 304 111
e-mail: dana.pinterova@cssz.cz
www: http://www.cssz.cz/kontakty

Poradenství – terapie Mgr. Hana Modlitbová
kontakt: Mgr. Hana Modlitbová
adresa: Zlatá stezka 138, 383 01 Prachatice
telefon: 608 427 812
e-mail: modlitbova@centrum.cz
www: www.poradenstvi-terapie.cz

PORADNA - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek
kontakt: Mgr. Eva Předotová a Mgr. Iva Turková
adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
telefon: 731 604 432
telefon: 388 311 726
e-mail: pujcovna@hospicpt.cz
www: http://www.hospicpt.cz

PORTUS Prachatice, o.p.s.
kontakt: Ing. Petr Šmíd, DiS.
adresa: Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice I.
telefon: 722 928 192
e-mail: reditel@portusprachatice.cz
www: http://www.portusprachatice.cz
facebook: www.facebook.com/portusprachatice

Psychoterapie a poradenství Prachatice
kontakt: Mgr. Květa Kadlecová
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 728 310 150
e-mail: kvetakadlecova@seznam.cz

Psychologické poradenství a psychoterapie pro děti, rodinu a dospělé
kontakt: PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá
adresa: Zlatá stezka 138, 383 01 Prachatice
telefon: 602 416 177
e-mail: dagmar.hruba@centrum.cz
www: http://www.dagmarhruba.cz

SeniorPoint Prachatice pod KreBul, o. p. s. Prachatice
kontakt: Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 723 826 073, 388 424 196
e-mail: prachatice@seniorpointy.cz
www: http://www.krebul.cz

Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s.
kontakt: Bc. Věra Šicnerová, DiS.
adresa: Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice
sídlo: Sídliště 409, 384 22 Vlachovo Březí
telefon:  603105891
e-mail: Zdislavazlemberka@email.cz
www: www.zdislavazlemberka.cz

Úřad práce České republiky,
Krajská pobočka v Českých Budějovicích
Kontaktní pracoviště Prachatice

kontakt: Ing. Václav Pauch
adresa: Poštovní 113, 383 01 Prachatice
telefon: 950 153 300, 950 153 333
e-mail: vaclav.pauch@pt.mpsv.cz
www: http://www.portal.mpsv.cz/sz

Vzdělávací centrum při Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
kontakt: Mgr. Eva Předotová
adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
telefon: 731 604 432
telefon: 388 311 726
e-mail: vzdelavani@hospicpt.cz
www: http://www.hospicpt.cz

 

Paní Magda Kümmelová píše:

„Jihočeské centrum pomoci vzniklo také proto, abychom pomohli Vám všem, kteří právě pečujete o svého nevyléčitelně nemocného blízkého a potřebujete v této těžké situaci pomoci.

A jsme tu i pro Vás, kteří chcete svému blízkému umožnit – i v jeho nemoci – prožít co nejlépe závěr jeho života a doprovázet ho i v jeho posledních chvílích na tomto světě.

I to skutečně můžete svým těžce nemocným splnit, a my všichni, kteří jsme připraveni Vám na této těžké cestě pomoci, Vám k tomu velmi rádi podáme pomocnou ruku. A je nepodstatné, zda chcete o svého blízkého pečovat v domácím prostředí, kde možná využíváte i pomoci některé ze služeb domácí péče, nebo zda uvažujete o profesionální péči kamenného hospice.

Moc dobře víme, že období, které právě prožíváte, je jedno z nejtěžších v životě Vašem, i v životě Vašeho nemocného. Je pro Vás velmi těžké zvládat čím dál tím náročnější péči nejen o fyzické potřeby Vašeho blízkého, o potlačování zhoršujících se symptomů (projevů) jeho nemoci, ale možná je pro Vás ještě daleko náročnější toto období zvládnout také psychicky.

Třeba se obáváte (vy i Váš nemocný) spolu hovořit o jeho nemoci, o tom, jak vše všichni zvládnete nebo o tom, co vás čeká, až se jeho život opravdu bude chýlit ke konci. Možná má Váš nemocný něco „na srdci“, co ho trápí víc, než sama nemoc a nechce to z nějakého důvodu „otevírat“ před Vámi. Často to bývají třeba kdysi narušené osobní vztahy, které by nemocný na konci svého života chtěl urovnat, nebo je něco, co by si ještě přál zažít, nebo třeba jen vyřídit své „praktické věci“ – závěť, dědictví… Nebo je pro něj něco velmi důležitého, o čem možná jeho okolí nemá ani tušení. Je pak velmi těžké pro člověka, který ví, že mu už nezbývá mnoho času se se svými myšlenkami a trápeními svěřit svým nejbližším. Byť proto, že jej chce ušetřit smutku, který by svým přáním mohl u svých milovaných probudit.

A i pro takové chvíle jsme připraveni Vám být nablízku, pomoci tam, kde komunikace i mezi těmi nejbližšími z nějakého důvodu najednou „vázne“. A věřte, někdy opravdu stačí málo a najednou se velmi uleví Vám i nemocnému. A i v tom Vám nabízíme naše bohaté zkušenosti s mnoha pacienty a jejich rodinami z praxe v hospici, kde právě toto je jeden ze základních úkolů nás, pečujících o pacienty na konci života a o jejich blízké.

Je až neuvěřitelné, jak rozdílné je pak umírání lidí, kteří mají opravdu „klid na duši“ – netrápí je, že mají ještě něco nevyřešeného, nebo že je ještě někdo, s kým se třeba chtěli smířit, ale už to nestihli, – od umírání těch, které v posledních chvílích jejich života ještě něco trápí. A i po smrti se z tváře zemřelého dá velmi často poznat, v jakém duševním stavu na Druhý břeh“ odcházel.

Ale i pro Vás, kteří o své nemocné pečujete, je pro Váš další život neméně důležité, abyste věděli, že jste svému blízkému i v tomto pomohli, a abyste se s ním také pak hezky dokázali rozloučit, i když se Vám to teď možná zdá úplně nemožné. Ale věřte, že pokud se Vám to podaří, tak po čase, až překonáte tu nejtěžší fázi Vaší bolesti, budete mít na poslední čas, který jste strávili s Vaším milovaným, ty nejkrásnější vzpomínky.

A to je také moje velké přání – aby vy všichni, kteří teď procházíte tímto přetěžkým a smutným obdobím, jste vždycky mohli vzpomínat na tyto chvíle s vědomím, že jste pro své milované udělali to nejlepší, co jste mohli a možná – tak jako já – abyste na tuto dobu vzpomínali opravdu hezky. A snad to je také důvod, proč jsme i pro Vás chtěli založit toto jihočeské centrum pomoci a proč i Vám nabízím pomoc svoji i všech svých kolegů“