Na Krajském úřadu se uskutečnilo setkání "SeniorPointů"

jednání
Za město Prachatice na schůzce byl Zdeněk Krejsa, ředitel KreBul o.p.s., kde je sídlo SeniorPointu a za město Prachatice Hana Rabenhauptová, referent pro samosprávu a komunitní plánování.
Hana Rabenhauptová

V Českých Budějovicích proběhlo 8. 8. 2017 na Krajském úřadu Jihočeského kraje za přítomnosti vedoucí odboru sociálních věcí KÚ Jihočeského kraje Pavly Doubkové, společnosti Společně o. p. s. Lukáše Vaculíka a vedoucích SeniorPointů a zástupců měst, kde SeniorPointy jsou anebo se budou připravovat (České Budějovice, Prachatice, Písek, Tábor, Dačice). Hlavním cílem byla vzájemná informovanost, příprava strategie na rok 2018.

„Kromě informací ze sociální, právní či zdravotnické oblasti se na Senior Pointech senioři dozvídají o preventivních opatřeních od Policie ČR či pořádaných akcích, kulturních a společenských. Získají tu i novinky a podrobnosti o zdravotnických a sociálních službách. Senior Pointy pokrývají široké spektrum informací, které jsou pro osoby starší 55 let důležité.
Projekt Senior Point, který stojí za vznikem těchto kontaktních míst, si vzal za cíl větší zapojení starších osob do života, pomoci jim orientovat se v obrovském množství informací a ulehčit fungování i komunikaci s úřady, lidmi, institucemi a okolím.“

V současné době probíhá prostřednictvím Jihočeského kraje KÚ veřejná zakázka na provoz míst pro seniory – SeniorPointy, které jsou již v rámci Jihočeského kraje na 5 místech (České Budějovice (2), Prachatice, Písek, Dačice, Tábor). Místa zajišťují poradenství pro seniory, informace, vystavení a distribuci seniorpasů, míst, kde lze slevy pasu uplatnit, organizaci vzdělávání, volnočasové aktivity … Senior Pointy jsou kontaktní místa, kde se senioři mohou setkávat, popovídat si, ale především získat informace z oblasti sociální, zdravotnické, právní či finanční. Zatím jsou ve třech krajích republiky.

V Prachaticích je SeniorPoint na Zlaté stezce 145, Prachatice s otevírací dobou každý čtvrtek od 10: 00 – 17:00 hodin.