Nad Prachaticemi se rýsuje nová Naučná stezka ptačích budek Bohuslava Nauše

ptáci
V lesním porostu nad jezírkem na Lázních sv. Markéty poblíž cesty ke kapli sv. Filipa Neri (Patriarcha) je naplánováno umístění naučné stezky ptačích budek. Naučná stezka je pojmenovaná na počest nestora ochrany přírody Bohuslava Nauše.
Marie Peřinková

Pan Nauš se vedle botaniky a mineralogie celoživotně věnoval také ornitologii, a to především navrhováním, výrobou ptačích budek pro ptactvo hnízdící v dutinách stromů a jejich praktickým zkoušením v přírodě. Na naučné stezce bude rozmístěno 15 typů ptačích budek z návrhářské dílny pana Nauše. Informační cedule u každé budky poučí návštěvníky o ptačím druhu, který v budce hnízdí. Kromě toho, že se návštěvníci dozvědí zajímavosti z ptačího světa, podpoří nové ptačí budky další možnost hnízdění pro danou skupinu ptactva.

Na instalaci budek budou navazovat semináře a přednášky pro školy a veřejnost k praktické ochraně ptactva ve městech a jejich okolí. Součástí letáčku s popisem stezky a ptačích budek budou také nákresy a návody na jejich výrobu.

Věříme, že se v dohledné době podaří získat finanční prostředky prostřednictvím vhodného dotačního titulu a široká veřejnost bude mít možnost pozorovat a poznávat obyvatele nových ptačích budek při procházce přírodou.