Nájemné prachatických bytů je zbytečně vysoké - dokážeme jej upravit na optimální úroveň?

Panelové domy
Požádal jsem městskou správu domů a bytů o data, týkající se výběru nájemného od roku 2006. Musím a chci poděkovat, panu jednateli Vejvodovi a pracovnicím společnosti, za spolupráci a zájem obecná data vygenerovat.
Robert Zeman

Když se tedy podíváme na data o výběru nájemného v městských bytech do/od roku 2010, kdy začala platit výběrová řízení a skokově se o téměř 100% zvýšilo nájemné, mnozí si řeknou, ano. Výborně. Vybralo se více peněz a za ty se mohou opravovat více a rychleji městské nájemní byty.

Problém nastane, jakmile si uvedená rozhodnutí dáme do souvislostí s mnoha dalšími stejně vážnými parametry, potřebami, které mnohdy neúprosně a zákonitě ovlivňují společnost a odpovíme si na otázku, jenž má stát na začátku všech rozhodnutí: " Co je cílem, který chceme jako politici naplnit"?  Je jím zajištění vyššího příjmu nájemného na opravy prachatických bytů, bez ohledu na cokoliv jiného?

Nebo je odpovědí: "Cílem je reálně  fungující stabilní a co nejvíce spokojená prachatická společnost". Potom se ale z obyčejného zvýšeného nájemného stane prostředek, který se i způsobem, jak je činěn, lehce stane tím, co v konečném důsledku Prachaticím, Prachatičanům škodí.

Data ukazují, že jsme od roku 2010 sice na nájemném získali ročně průměrně o více jak polovinu finančních prostředků, opravili rychleji více bytů, ale zároveň máme stále prázdných cca 80-100 bytů. Z mnoha městských bytů se oproti minulosti stala místa, která nejsou novými nájemníky z více jak poloviny brána jako domov, protože se po přidělení opět stěhují. Noví nájemníci od roku 2010 skoro desetinásobně více neplatí nájemné oproti " starým dobrým časům", kdy Prachatičané plně využívali městské bydlení, byty se přidělovaly v pořadníku a o byty byl velký zájem z důvodu kvalitního bydlení za dobrou cenu.

Mým cílem byla a je, fungující prachatická společnost a ne množství opravených fasád, které platí na Prachatice cenově přemrštěném nájemném především starousedlíci, slušní lidé, co místo aby žili, tak mnozí i díky zbytečně vysokému nájemnému přežívají, ačkoliv normálně pracují a starají se o děti, budoucnost a pokračování společnosti.

Nechci jen psát, a proto připravím a následně předložím materiál na záříjové zastupitelstvo města k projednání. Věřím, že společně s kolegyněmi a kolegy zastupiteli a bez ideologické předpojatostí, provedeme revizi výše nájemného na úroveň, která nebude vytvářet masově neplatiče a  opět povede k dlouhodobému bydlení v městských bytech, při zachování prostředků na vyváženou údržbu městského bytového fondu.

 

Robert Zeman, zastupitel

Porovnání nájemného v městskýh bytech

 


Přílohy: