NOMINACE: Cena Senior roku 2017

Máte kolem sebe skvělé, aktivní seniory? Dejte o nich vědět! Nominace na pátý ročník Ceny Senior roku do kategorií Senior/ka roku 2017 a Nejlepší klub roku 2017 byly zahájeny 16. května 2017. Nominační období na tip na skvělou inspirativní osobnost a klub je 16.5. - 31.7. 2017.
Hana Rabenhauptová

Město Prachatice se svými senzačními seniory již v roce 2015 získalo 1. Místo v ČR za nejlepší aktivity. Zdena Hrůzová a Alena Bínová z Prachatic, pak ocenění v jednotlivcích.

Cenu „Senior roku“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři. Cílem je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.
 
Kategorie jsou dvě: Nejlepší senior/seniorka a Nejlepší klub.

Nominovat do obou kategorií mohou:
seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.
Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně nebo elektronicky, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a 2 referencemi v období od 16. 5. 2017  do 31. 7. 2017.
O udělení ocenění rozhoduje nezávislá porota.
 
Kritéria pro udělení ocenění
Nominovat můžete jednotlivce a kluby, kteří:
• se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě/regionu
• konkrétně a dlouhodobě pomáhají seniorům
• provozují informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů (vč. obrany práv spotřebitelů, bezpečnosti, důstojného bydlení atp.)
• dlouhodobě a efektivně pracují na řešení sociálních problémů (i ve prospěch další skupin -  děti, lidé s postižením, osamělé matky)
• společensky významně využívají celoživotní kvalifikace ve veřejném prostoru (obětaví lékaři, učitelé, odborníci na sociální oblast, právníci se zaměřením na lidská práva atd.)
• jednotlivci musí být minimálně 60 let.
 Poslat je možno:


a) poštou v obálce s označením v horním levém rohu heslem Senior roku na adresu: Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1

b) prostřednictvím e-mailu na adresu: marie.knotkova@bariery.cz

• vyhlašovatel a odborná porota si vyhrazují možnost kontaktovat nominovaného nebo navrhovatele k doplnění údajů či informací potřebných k objektivnímu hodnocení nominovaného.

 

Blíže na www.sensen.cz