Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

altánek Štěpánčin park
Z radnice
Město Prachatice dnem 20. března na základě usnesení Rady města Prachatice č. 1920/2017 ze dne 13. března 2017 vyhlašuje architektonickou soutěž revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích.
Antonín Jurčo
první občánek 2017
Z radnice
Kromě klasického vítání občánků se v úterý 21.3.2017 konalo také přivítání prvního občánka města Prachatice roku 2017.
Jana Hulešová
vítání občánků
Z radnice
V úterý 21.3.2017 starosta města přivítal do života nové prachatické občánky.
Jana Hulešová
autogramiáda
Z kultury
Nezapomenutelné setkání připravila pro své příznivce v pondělí 20. března Městská knihovna Prachatice tentokrát s panem PhDr. Jiřím Jilíkem. Již samotný název besedy -Žítkovské bohyně sliboval nevšední cestu na Slovácko.
Lenka Houšková
přehlídka
Sociální oblast
Senioři mají talent, tak se jmenovala přehlídka souborů a vystoupení jednotlivců, kterou pro seniory připravila Městská organizace Svazu důchodců Prachatice za podpory Jihočeského kraje, radní Radky Paulové a města Prachatice. Celým programem provázela Zdena Hrůzová. Pozvání přijalo i vedení města Prachatice starosta Martin Malý, místostarosta Jan Klimeš a radní Radka Paulová. Přijely soubory z Českých Budějovic, Plzně a přišly soubory z Prachatic, ale i jednotlivci. Sál byl zaplněný do posledního místečka „odhaduji ke dvěma stovkám návštěvníků“.
Hana Rabenhauptová
dům
Sociální oblast
Oslavy 10. výročí založení KreBul, o. p. s., vrcholí. V pátek 24. března 2017 je připraven den otevřených dveří s názvem „10 let KreBul, o. p. s., v kostce“ určený školám a veřejnosti.
Hana Rabenhauptová
Sociální oblast
Řada organizací i jednotlivců se zapojuje do nabídky sportovních aktivit pro seniory v našem městě. Městská organizace Svazu důchodců Prachatice organizuje pravidelné sportovně společenské setkávání při bowlingu.
Hana Rabenhauptová
voda
Životní prostředí
Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá však lidská populace a s tím přibývá i zásahů do přírodního prostředí, jež často porušují zákonitosti, jimiž se složitý mechanismus oběhu vody řídí.
Marie Peřinková
plavec
Sociální oblast
Přeplavme svůj La Manche. Senioři ze SenSenu zdolali společnými silami již potřetí La Manche.
Hana Rabenhauptová
starosta přebírá dárek
Z radnice
Ve středu 15. března 2017 se žáci ze ZŠ Národní v rámci projektu Dětem otevřená radnice setkali se starostou města.
Lenka Houšková
pečení krebulek
Sociální oblast
KreBul, o. p. s., pozvalo na pátek 17. března 2017 žáky ze Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 387, na tvořivý workshop. Žáci s paní učitelkou se sešli v Informačním centru pro mládež Prachatice, Zlatá stezka 145. Povídalo se o tom, čím by chtěli být a jestli doma pomáhají s pečením cukroví či sušenek.
Hana Rabenhauptová
školáci
Ze školství
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě narozené od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 a současně dítě, kterému byl pro školní rok 2016/2017 udělen odklad školní docházky.
Lenka Houšková
logo
Podnikatelský servis
Odborný seminář na téma Spisový řád a archivace se koná 19. dubna 2017 od 9:00 do 12:00 v zasedací místnosti MěÚ Prachatice.
Lenka Houšková
kurz paměti
Sociální oblast
Obyvatelé Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích se nejen setkali s certifikovaným trenérem paměti Zdeňkem Krejsou, ale také si paměť opět potrénovali. Paměť se trénovala v rámci Cvičení šitého na míru, které patří k pátečním pravidelným aktivitám seniorů.
Hana Rabenhauptová
přednášející
Sociální oblast
Ve čtvrtek 16. března 2017 proběhlo setkání členů KVD regionu Prachatice v restauraci Družba v Prachaticích. Přesně v jednu „po vojensku“ zahájil setkání Stanislav Švancar uvítáním přítomných členů a hostů, mezi kterými nechyběli starosta města Martin Malý, radní Radka Paulová, předseda JK Rady seniorů Jihočeského kraje Bohumil Bezemek, ale i prachatický předseda RS Miroslav Bojanovský, a řada zástupců spolupracujících organizací.
Hana Rabenhauptová

Stránky