Archiv internetových novin

V archivu můžete snadno hledat výběrem jednoho nebo více kritérií z nabídky níže.

kříž
Z radnice
V úterý 25. dubna zesnul pan Bohuslav Nauš, významný činovník na poli ochrany přírody a péče o životní prostředí v okrese Prachatice, botanik, ornitolog, mineralog a geolog, nositel "Ceny naděje a porozumění" a „Ceny města Prachatice“.
Marie Peřinková
radnice
Z radnice
Městský úřad Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo VEDOUCÍ odboru komunálních služeb a dopravy.
Milan Batysta
holčík
Sociální oblast
V rámci kampaně Dny zdraví v Prachaticích 2017 přijal pozvání do Prachatic MUDr. Jan Holčík, DrSc., profesor Masarykovy univerzity z Brna. Poskytl přednášku na téma - Zdravotní gramotnost a my. Ve dvou hodinách velice poutavě vyprávěl a dokonce i zkoušel přítomné. Uváděl řadu příkladů. Účast byla přes padesát studentů ze škol a dalších zájemců i z řad veřejnosti, seniorů, učitelů atd.
Hana Rabenhauptová
logo domova
Sociální oblast
Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice vydal Výroční zprávu za rok 2016. Zřizovatelem domova je Jihočeský kraj, jde o příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou od 1. 1. 2003. Domov poskytuje dle zákona o sociálních službách – domov pro seniory, zajišťuje zdravotní péči, poskytuje stravování, fakultativní služby… Domov je certifikovaným zařízením v konceptu Smyslové aktivizace.
Hana Rabenhauptová
starosta zahajuje turnaj
Ze sportu
V pátek a sobotu 21. a 22. dubna 2017 se na prachatickém městském stadionu konal již XVIII. ročník Mezinárodního sportovního turnaje v malé kopané a ve volejbale. Sportovního klání se zúčastnilo celkem 10 týmů ze 6 měst, mezi kterými nechyběli hosté z partnerských měst Zvolen a Rogačev.
Renata Jandová
Szeged
Z radnice
V minulých dnech jsem se zúčastnil jako zástupce Svazu měst a obcí ČR studijní cesty, organizované maďarskými kolegy z Výboru regionů, která se konala v maďarském Szegedu.
Robert Zeman
MŠ
Ze školství
Zápis dětí do MŠ Prachatice na školní rok 2017/2018 proběhne ve dnech 2. a 3. května 2017 v době od 8 – do 12 hodin.
Lucie Pavlíková
starosta přebírá ocenění
Z radnice
Prachatice opět zabodovaly v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, nyní za rok 2016. Po letošním vítězství v krajském kole soutěže, které bylo již šestým v sedmi po sobě následujících letech, také na celostátní úrovni. Soutěže se zúčastnilo celkem 37 měst.
Antonín Jurčo
budova radnice
Sociální oblast
V rámci komunitního plánování sociálních a zdravotních služeb, péče budeme společně Hledat duševní zdraví. Akce je zařazena do kampaně Dnů zdraví v Prachaticích.
Hana Rabenhauptová
přednášející
Sociální oblast
V SeniorPointu, na Zlaté stezce 145 v Prachaticích, za vzorné organizace Zdenky Hrůzové, předsedkyně Městské organizace Svazu důchodců Prachatice bylo nabídnuto seniorům „těžké téma“ – téma holocaustu.
Hana Rabenhauptová

Stránky