Archiv internetových novin

V archivu můžete snadno hledat výběrem jednoho nebo více kritérií z nabídky níže.

Z kultury
Ve středu 6. listopadu se v Městské knihovně Prachatice v oddělení pro děti a mládež uskutečnil Den Poezie s Jiřím Žáčkem. Ačkoliv pan Žáček s radostí přislíbil svou účast a plánoval zde oslavit své narozeniny, připadající právě na toto datum, bohužel mu nakonec jeho zdravotní stav nedovolil přijet.
Jana Hulešová
Porucha vody
Z radnice
V ulici Národní na VI. BO u č.p. 1000 došlo k poruše vodovodu a k přerušení dodávky vody v ulicích Národní a Mírová a v č.p.1000 a 1001 . Dle sdělení firmy ČEVAK a.s. bude porucha odstraněna cca do 13:00 h. a následně bude obnovena dodávka vody v ulicích Národní a Mírová včetně č.p. 1000 a 1001.
Milan Batysta
Z radnice
Ve čtvrtek 7.11.2013 ve 13 hod se na novém víceúčelovém hřišti v Rumpálově ulici sešli páťáci ze Základní školy Vodňanská se svými učitelkami tělocviku, ředitelka téže školy Mgr. Alena Nachlingerová, starosta našeho města Ing. Martin Malý a zástupce společnosti RENT GROUP Zdeněk Mrzena.
Renata Jandová
Sociální oblast
HOSTEM LUKÁŠ VACULÍK, HEREC A ARNOŠT PETRÁČEK. PARAOLYMPIONIK. KŘEST KNIHY „OHLÉDNUTÍ VE STROOMU. DISKOTÉKA, KARAOKE.
Hana Rabenhauptová
Z radnice
Rada města dne 20. května letošního roku schválila řešení zastavitelnosti plochy bydlení Pod Cvrčkovem v Prachaticích (vedle střelnice), včetně plochy střelnice, formou urbanistické soutěže o návrh.
Antonín Jurčo
Sociální oblast
Spolupráce neziskového sektoru je zřejmá i ze čtvrtletní zprávy Kontaktního centra Prevent Prachatice, kdy se v ní zmiňují například o besedě pro klienty nízkoprahového klubu Coolna, o.s. Portus Prachatice.
Hana Rabenhauptová
Z kultury
V úterý 5.11. přivítalo více jak 180 posluchačů bouřlivým potleskem výbornou zpěvačku, pětinásobnou zlatou slavici a herečku Naďu Urbánkovou.
Jana Hulešová
Z radnice
V úterý 5.11.2013 se v obřadní síni městského úřadu konalo další vítání nových prachatických občánků do života.
Renata Jandová
Zdravé město
Dne 30.10.2013 v 16:00 hodin proběhlo v Atriu Zimní zahrady Městského úřadu Prachatice, Velké nám. 3 předávání cen v soutěži Kvetoucí Prachatice – Kvetoucí domov.
Marta Zifčáková
Z kultury
Od 5. 11. 2013 do 8. 11.2013 v prostorách Městské knihovny Prachatice.
Jana Hulešová

Stránky