Archiv internetových novin

V archivu můžete snadno hledat výběrem jednoho nebo více kritérií z nabídky níže.

přednášející
Z radnice
Zastupitel města Prachatice Ing. Bc. Robert Zeman se v posledních dnech jako člen české delegace poradního sboru Rady Evropy – její části kongresu místních samospráv - a na základě oslovení pracovníků CLRAE zúčastnil dvou seminářů o demokracii a jejích podobách na místní úrovni ve Lvově a Dnipru na Ukrajině, kde také současně prezentoval naše město. Členství v delegaci je navázáno na zastupitelský mandát.
Robert Zeman
vajíčka
Z kultury
Město Prachatice přivítá svátky jara nejenom kulturními programy, ale i ojedinělou lidovou tradicí, která se dochovala již jenom v Prachaticích.
Jiřina Dolejšková
divadlo
Z kultury
Srdečně Vás zveme na premiéru inscenace Jaromíra Hrušky HOTEL BLACKOUT v podání ŠOS Prachatice, která se koná v Městském divadle v Prachaticích dne 25. května 2017 od 19:00 hodin.
Lenka Houšková
logo červený kříž
Zdravé město
Český červený kříž Prachatice ve spolupráci se Zdravým městem Prachatice Vás srdečně zve na seminář s terapeutkou Květou Kadlecovou, který proběhne v úterý 18. dubna 2017 od 14:00 na adrese Zlatá stezka 145 (Dům U křižovatky, u Štěpánčina parku).
Lenka Houšková
budova bazénu
Ze sportu
Změna provozní doby krytého bazénu v Prachaticích o Velikonocích.
Radovana Kutláková
Z radnice
Z radnice
Prachatice se zařadily mezi města, která jsou součástí celonárodního webového portálu menicka.cz, poskytujícího jídelní lístky restaurací, pohostinství a dalších zařízení v elektronické podobě.
Milan Batysta
zápisy
Ze školství
V letošním roce se poprvé zápisy dětí do prvních tříd uskutečnily v důsledku novely školského zákona až v měsíci dubnu. Konkrétně na prachatických základních školách proběhly zápisy pro školní rok 2017/2018 v pátek 7. dubna a v sobotu 8. dubna. Budoucí prvňáčci procházeli několika stanovišti a zábavnou formou plnili různé úkoly. Celkem se jich k zápisu dostavilo 171.
Lucie Pavlíková
rehabilitační pomůcky
Sociální oblast
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory Prachatice má novou pomůcku - motomed pro ruce i nohy. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a firma Klima, a. s., Prachatice přispěly na zakoupení pomůcky.
Hana Rabenhauptová
velikonoční výzdoba
Sociální oblast
V Domě s pečovatelskou službou na Skalce v Prachaticích připravily pečovatelky odpoledne před Velikonocemi - s výrobou věnečků na dveře, košíčků a dalších okrasných předmětů. Vedle výroby a zdobení velikonočních předmětů a povídání o Velikonocích se jednalo také o příjemné posezení, na které přišlo mnoho obyvatel DPS Skalka a dokonce přišli i obyvatelé DPS Na Sadech.
Hana Rabenhauptová
psi
Sociální oblast
Setkání s psychologem psů Rudolfem Desenským, Vašimi psy a dětmi se uskuteční ve čtvrtek 13. 4. 2017 od 14:00. Místo konání: areál Základní kynologické organizace v Prachaticích. Setkání volně navazuje na únorový seminář Rudolfa Desenského "Pes - rodina - dítě" v Prachaticích.
Lenka Houšková

Stránky