Archiv internetových novin

V archivu můžete snadno hledat výběrem jednoho nebo více kritérií z nabídky níže.

Ze společnosti
V příloze naleznete program Domu dětí a mládeže v Prachaticích, který nám zaslala zástupce ředitele DDM Prachatice Vendula Kubíčková a naleznete v něm zajímavé soutěže, kurzy, bazar, tvořivé odpoledne a to nejen pro děti, ale i dospělé.
Hana Rabenhauptová
Ze společnosti
Městská knihovna Prachatice ve spolupráci s Okresní knihovnou ve Freyungu připravila za finanční podpory Společnosti tří zemí příhraniční projekt „Oživlé pověsti regionů“.
Jana Hulešová
Sociální oblast
V. KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR SE ZÚČASTNILI I ZÁSTUPCI MĚSTA. Radní Andrea Tajanovská nejen moderovala společně s Jiřím Horeckým, prezidentem asociace celou konferenci, ale druhý den s Michaelou Veselou, ředitelkou prachatické charity vedly skupinu zájemců o aktivizaci klientů v zařízeních (domovech seniorů, azylových domech).
Hana Rabenhauptová
Z radnice
Technické služby Prachatice, s.r.o. ve spolupráci s Městskými lesy Prachatice, s.r.o. připravily k ověření pilotní projekt dodávek štípaného palivového dřeva pro občany města Prachatice.
Robert Zeman
Sociální oblast
Farní charita Prachatice nově zřídila od 1. 9. 2013 pečovatelskou službu v obcích na Prachaticku, kde tato služba není poskytována.
Hana Rabenhauptová
Z radnice
Již potřetí projevily děti z Gruzie zájem o hračky svých vrstevníků z Prachatických školek.
Robert Zeman
Sociální oblast
Účinnost nového občanského zákoníku je stanovena od 1. 1. 2014. Pro občanská sdružení neznamená účinnost nového občanského zákoníku bezprostředně nic.
Hana Rabenhauptová
Sociální oblast
První pomoc v mobilu – aplikace Českého červeného kříže 15. října 2013 spouští Český červený kříž (ČČK) aplikaci První pomoc. Aplikace je k dispozici v češtině pro telefony s OS Android a Apple iOS a je plně přizpůsobena českým podmínkám.
Hana Rabenhauptová
Ze sportu
Nový běh Xterra Trail run má za cíl navázat na dlouholetou sportovní tradici ve městě a vyplnit tak čas mezi letními sportovními akcemi a vánočním Štěpánským během.
Hana Rabenhauptová
Zdravé město
V rámci kampaně Dny zdraví v Prachaticích Vás město Prachatice zve v úterý 22. října 2013 ve 14.00 hodin na přednášku, která se bude konat v zasedací místnosti Nové radnice, Velké náměstí 3.
Vladimíra Blažíčková

Stránky