Archiv internetových novin

V archivu můžete snadno hledat výběrem jednoho nebo více kritérií z nabídky níže.

krysa
Ze společnosti
Pro dosažení tlumícího efektu při hubení hlodavců je v Prachaticích dvakrát ročně prováděna ohnisková deratizace. Povinnost provádění ochranné deratizace je stanovena ze zákona pro všechny osoby, a to jako součást čištění a běžných technologických postupů. Tuto povinnost ukládá zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Ohniskové deratizace na území města se provádí ve dvou termínech v období měsíců duben – červen a září – listopad běžného kalendářního roku.
Jaroslav Novák
velikonoční výrobky
Ze společnosti
Městská organizace Svazu důchodců Prachatice, z.s., připravila tradiční prodejní Velikonoční výstavu, která potrvá do pátku 7. dubna 2017.
Lenka Houšková
plavecký bazén
Ze sportu
Z důvodu velkého zájmu o prázdninové tábory v krytém plaveckém bazénu nabízí Sportovní zařízení Prachatice rodičům ještě jeden termín v týdnu od 21.8.2017 do 25.8.2017.
Radovana Kutláková
logo
Sociální oblast
Pro rodiče, kteří nemají možnost kontaktu se svým nezletilým dítětem, nabízí prachatické Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem novou službu podporovaných setkávání. Krizové centrum je jediné, které tuto službu v Prachaticích a okolí nabízí. Dříve museli rodiče i děti jezdit do 50 km vzdálených Českých Budějovic.
Hana Rabenhauptová
stromek
Z kultury
Velikonoce na zámku Kratochvíle – Velikonoční hra pro všechny. Od 14. do 17. dubna 2017 bude pro návštěvníky, malé i velké, v zámecké zahradě uschováno několik malovaných vajec, u kterých budou umístěny záludné otázky a úkoly. Na ty, kteří vajíčka objeví a správně odpoví na otázky, čeká v pokladně zámku odměna v podobě ilustrovaného průvodce pro školáky Objevování renesanční zahrady zámku Kratochvíle a možná i další překvapení.
Hana Rabenhauptová
píšící člověk
Sociální oblast
Projekt Vzdělávání praxí představuje ideální možnost, jak si doplnit nejnovější profesní poznatky a dovednosti přímo v reálném firemním prostředí. Jeho účastníci si podstatně zvýší šance na získání nového či udržení stávajícího zaměstnání. Projekt pomáhá osobám ohroženým na trhu práce a propojuje právě zájemce o získání nových znalostí a zkušeností s firmami, které naopak chtějí prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup, nebo udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější. Konkrétně je tedy projekt určen lidem starším 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, ženám po mateřské dovolené, rodičům na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaným nebo lidem ve věku nad 50 let.
Hana Rabenhauptová
senior
Sociální oblast
K 1. dubnu 2017 vyšlo, po speciálním čísle k výročí SeniorPointu, další číslo občasníku pro seniory (SeniorPoint PRESS), který vydává za podpory města a Jihočeského kraje SeniorPoint Prachatice.
Hana Rabenhauptová
budova radnice
Z radnice
Starosta města Prachatice Ing. Martin Malý obdržel od senátora parlamentu ČR Ing. Tomáše Jirsy a RNDr. Michala Valenčíka Děkovný list za opravu kaple sv. Markéty v Lázních svaté Markéty.
Lenka Houšková
děti u čističky vod
Životní prostředí
Jak se čistí odpadní voda a kde se bere voda pitná? Odpověď na tuto otázku už znají žáci základních škol a další zájemci z řad veřejnosti v Prachaticích. V pátek 31. března pro ně pracovníci společnosti ČEVAK, a.s., provozující vodovodní a kanalizační síť v Prachaticích, uspořádali společně s městem Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod a zároveň zpřístupnili i zdroje vody pitné. Přišlo se podívat na dvě stě účastníků.
Lenka Houšková
logo
Ze školství
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se koná od 12:30 vernisáž Velikonoční výstavy v prostorách školy Vodňanská.
Lenka Houšková

Stránky