Archiv internetových novin

V archivu můžete snadno hledat výběrem jednoho nebo více kritérií z nabídky níže.

děti v knihovně
Z kultury
Středa bývá v Městské knihovně Prachatice věnována programům pro malé návštěvníky. Dopoledne jsme společně s paní Jaroslavou Šamatovou přivítali v Klubu maminek jaro.
Lenka Houšková
budova radnice
Z radnice
Potřetí se vracíme k novému územnímu plánu, vydanému zastupitelstvem města dne 23. ledna a účinnému ode dne 17. února. Zhruba před týdnem jsme informovali o dominantních zastavitelných plochách, nyní ke stěžejním opatřením v oblasti dopravní infrastruktury.
Antonín Jurčo
účastníci semináře
Ze školství
Ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje a MAS Šumavsko, z.s., proběhl v pátek 3. března 2017 v areálu Nemocnice Prachatice, a. s., informační seminář pro ředitele, učitele a zřizovatele mateřských škol z regionu Prachaticka. Ze strany účastníků z mateřských škol byl velký zájem o aktuální dění ve školství jak z hlediska dalšího vzdělávání učitelů a jejich kariérního růstu, tak i dalšího vývoje mateřského školství včetně nového financování.
Lenka Houšková
nožičky novorozence
Ze společnosti
V měsíci únoru 2017 se v prachatické porodnici narodilo 28 dětí. Z celkového počtu bylo 15 chlapců a 13 děvčat.
Jarmila Pešková
dítě
Sociální oblast
Orgán sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí Městského úřadu v Prachaticích zaznamenává v posledních letech zvýšený nárůst nezletilých dětí s psychiatrickým onemocněním.
Jaroslava Hauptmanová
sluníčko
Ze společnosti
Prosluněné únorové dopoledne přivítalo lektory i posluchačky v Rodinném centru Sluníčko, tématem byla bezpečnost v dopravě a první pomoc.
Lenka Houšková
logo DDM
Ze školství
Dům dětí a mládeže v Prachaticích pořádal v měsíci únoru několik tradičních akcí. První byla spojena s pololetními prázdninami, kdy bylo pro děti připraveno tvoření v klubovnách na téma „Ze starého nové.“ Další akcí byl Dětský karneval, tentokrát na téma Hmyzouni, kterého se zúčastnilo 238 návštěvníků.
Lenka Houšková
montessori logo
Ze školství
Po úspěšné přednášce Pravidla nejsou povidla přijíždí Marek Herman 8. dubna 2017 ve 13 hodin opět do Prachatic a bude se věnovat tématu Jak najít své doma.
Lenka Houšková
logo zdravé město
Zdravé město
Do neděle 12. března 2017 můžete hlasovat prostřednictvím elektronické ankety a podpořit tak podněty, které vzešly z Fóra Zdravého města.
Marie Peřinková
louka
Sociální oblast
V pátek 10. března 2017 od 17:00 se dozvíte, co vše působí na naše zdraví. Přednášet bude Ing. Vít Syrový.
Lenka Houšková

Stránky