Archiv internetových novin

V archivu můžete snadno hledat výběrem jednoho nebo více kritérií z nabídky níže.

logo
Z kultury
Ve středu 19. dubna 2017 se od 17:00 uskuteční setkání s vědomým průvodcem životem - Janem Dubaničem.
Lenka Houšková
senioři
Sociální oblast
Dobré zprávy i pro náš hospic, poskytovatele služeb - Hospic sv. J. N. Neumanna Prachatice - a především pro ty, kteří služby potřebují nebo budou potřebovat.
Hana Rabenhauptová
velikonoce
Sociální oblast
Velikonoční zvyky a tradice se v každém kraji liší – jejich úkolem bylo zbavit se všeho starého, očistit domácnost i tělo od chorob, připravit se na znovuzrození přírody. A jak jste na tom vy? Patří velikonoce i u vás k nejoblíbenějším svátkům jara?
Hana Rabenhauptová
peníze
Z radnice
Nejvíce žádostí o grant přišlo do vyhlášeného dotačního titulu 1/Volnočasové aktivity 2017. Hodnotitelská komise a posléze i rada města měla hodně práce při rozdělování 450 000 Kč, které již v prosinci 2016 schválilo Zastupitelstvo města Prachatice v rozpočtu na rok 2017.
Hana Rabenhauptová
promítání
Sociální oblast
Ve čtvrtek 30. 3. 2017 proběhla přehlídka dokumentárních filmů natočených o dobrovolnictví a dobrovolnících z Prachatic. Čtyři filmy zhlédlo přes dvě desítky návštěvníků v domu Křižovatka u parku v rámci akcí SeniorPointu připravené samotnými dobrovolníky a pracovníky pointu.
Hana Rabenhauptová
školáci
Ze školství
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě narozené od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 a současně dítě, kterému byl pro školní rok 2016/2017 udělen odklad školní docházky.
Lenka Houšková
bioodpad
Životní prostředí
Ve středu 5. dubna 2017 bude zahájen svoz bioodpadu.
Lenka Machartová
parkující auta
Sociální oblast
Měsíc duben je v Jihočeském centru pro zdravotně postižené a seniory v Prachaticích měsíc, kdy se vydávají nové parkovací karty pro uživatele vyhrazených míst pro těžce zdravotně postižené občany. Od 3. 4. do 28. 4.2017 si mohou současní držitelé parkovacích karet přijít vyměnit parkovací karty pro další období, které je od 1. 4.2017 do 31. 3.2018. Uživatelé by měli při vyzvednutí nové parkovací karty předložit platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a odevzdat starou parkovací kartu.
Hana Rabenhauptová
sedící lidé
Sociální oblast
Město Prachatice v rámci plánování sociálních a zdravotních služeb, služeb doprovodných připravilo na duben Kulatý stůl Sociálně – zdravotní služby (původní termín je zrušen – měl být 4. 4. 2017) a Hledání duševního zdraví s Fokusem proběhne na radnici 26. 4. 2017 od 10:00 hodin.
Hana Rabenhauptová
obličej dívky
Sociální oblast
PORTUS Prachatice hledá terapeuta pro Krizové centrum - Centrum pro rodinu a děti. Portus Prachatice zajišťuje pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení obtížných životních situací.
Hana Rabenhauptová

Stránky