Archiv internetových novin

V archivu můžete snadno hledat výběrem jednoho nebo více kritérií z nabídky níže.

Sociální oblast
Staročeský bál, který byl zahájen v sobotu 4. 3. 2017 v Pištíně ve spolkovém domě, uvítal jako prvního hosta starostu města Prachatice Martina Malého, souseda Obce baráčníků Vitoraz Prachatice. Prachatickou delegaci přivezla do Pištína její rychtářka Věra Davidová. V programu vystoupil Senior country taneční klub Prachatice a s Doubravankou, dechovou kapelou, která po celý večer hrála k tanci i poslechu si zazpívaly i Marie Šímová a Jarmila Šímová, tetičky OBV.
Hana Rabenhauptová
kralova vila
Z radnice
Ministerstvo kultury dne 29. srpna 2016 prohlásilo rodinný dům Johanna Nepomuka Krale č. p. 364 v ulici Nádražní v Prachaticích za kulturní památku. Dům stojí v trase plánované přeložky silnice II/141 v úseku Těšovice – Prachatice, pro kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. Proti prohlášení proto město Prachatice v září loňského roku podalo rozklad. O něm nyní rozhodl ministr kultury tak, že rozkladem napadené prohlášení zrušil a věc vrátil Ministerstvu kultury k novému projednání.
Antonín Jurčo
Vodícím psům vstup povolen značka
Sociální oblast
Na Městském úřadu v Prachaticích byly nově osazeny značky – Vodícím psům vstup povolen. Co tato značka znamená? Znamená, že psi, kteří jsou vycvičení a slouží zrakově postiženým či jinak handicapovaným lidem, mají vstup na úřad povolen. Jedná se o psy asistenční (signální pro sluchově postižené, vodící pro nevidomé nebo slabozraké, pro tělesně postižené - pro vozíčkáře, ale i kombinované vady).
Hana Rabenhauptová
výstava
Životní prostředí
Výstava, kterou návštěvníky provedou Víla Majolenka a Soumar Oskar, představuje na deseti panelech správné způsoby nakládání s odpady. Slavnostní otevření spojené se zahájením Dnů ochrany přírody proběhlo ve středu 1. března. Výstavu, kterou město zdarma obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., budou občané potkávat na různých místech ve městě až do 22. dubna, pak bude na stálo umístěna ke sběrnému dvoru. Tento týden výstava zdobí plot DDM, přístupná je z chodníku v ulici Ševčíkova, příští týden se přesune do ulice Zahradní.
Marie Peřinková
kasička
Sociální oblast
V úterý 28. února 2017 opět po roce byl zkontrolován a vybrán obsah kasiček – maket černého labradora (v knihovně, kavárně, na poště a nádraží). Nově osazen maketou Městský úřad Prachatice.
Hana Rabenhauptová
starosta přebírá dárek
Z radnice
Projekt Dětem otevřená radnice se přehoupl do své druhé poloviny. Každý měsíc navštěvuje starostu města jedna třída základní nebo mateřské školy v Prachaticích.
Lenka Houšková
pozvánka
Z kultury
V úterý 7. března 2017 v 17:00 bude slavnostně zahájena výstava AJV 2017 v Galerii Dolní brána.
Jiřina Dolejšková
plavci
Sociální oblast
Kampaň Nadace Charty 77/ SenSen zajistil v našem městě Klub SenSen a město Prachatice. Do akce Přeplav svůj La Manche se připojilo přes 70 seniorů. Nejaktivnějšími se stali Oldřich Lhoták a Věra Vlachová. Závodů v plavání na 100 metrů volný způsob dvojic starších 100 let se zapojilo 12 dvojic (nejstarší dvojici bylo přes 164 let). Nejlepší čas na 50 metrů uplavala Lucie Leišová, dálková plavkyně a patronka projektu.
Hana Rabenhauptová
děti v knihovně
Z kultury
Na přelomu února a března si děti prachatických škol užívaly jarní prázdniny. Městská knihovna Prachatice přispěla nabídkou zábavných programů, které na oddělení pro děti a mládež probíhaly každý den v dopoledních hodinách.
Lenka Houšková
přednášejí Roman Kübelbeck
Z kultury
Klienti Domova seniorů Mistra Křišťana putovali s Romanem Kübelbeckem do Himalájí.
Lenka Houšková

Stránky