Archiv internetových novin

V archivu můžete snadno hledat výběrem jednoho nebo více kritérií z nabídky níže.

EET
Sociální oblast
V příloze nabízíme vysvětlení pro NNO ohledně evidence tržeb. Přečtěte si pozorně. Navíc, pokud máte stále pochybnosti, stojí za to nechat si potvrdit závazné posouzení o určení evidované tržby u správce daně.
Hana Rabenhauptová
baráčníci s dětmi
Sociální oblast
Tetičky a sousedé z Obce baráčníků Vitoraz Prachatice připravili jako každým rokem akci s názvem Baráčníci dětem. Dětem předškolního věku, z Mateřské školy Prachatice, bylo nabídnuto setkání s baráčníky a tradicí. Tetičky je přivítaly na rychtě /Zlatá stezka 144, Prachatice).
Hana Rabenhauptová
logo zdravé město
Zdravé město
Také letos v dubnu je pro všechny zájemce připraven nabitý program cyklu Dny zdraví. Ve středu 5. dubna se odehrají tři akce, na jejichž přípravě spolupracovali Zdravé město Prachatice, Český červený kříž Prachatice a partneři z řad podnikatelského sektoru. Všechny akce jsou přístupné zdarma.
Marie Peřinková
Z radnice
V pondělí 27. března 2017 Rada města Prachatice schválila finanční podporu všem žadatelům, kteří se přihlásili do výzvy č. 2/ Podpora talentovaných dětí a mládeže 2017, v celkové výši 100 000 Kč.
Hana Rabenhauptová
Sociální oblast
Nové webové přehledné stránky Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje s názvem Sociální portál Jihočeského kraje jsou v provozu. Jsou přehledné. Snadno najdete vše potřebné.
Hana Rabenhauptová
přednášející
Ze společnosti
„Od 13. února až do 26. května probíhá již pátý ročník akce Studentské krvebraní. Na transfuzním oddělení v Českých Budějovicích bude k dispozici anketa, kterou si mohou prvodárci vyplnit a zapojit se slosování o hodnotné ceny.“
Lenka Houšková
peníze
Z radnice
V pondětí 27. března 2017 schválilo Zastupitelstvo města Prachatice 8 žádostí z dotačního titulu Podpora sportu 2017 (nad 50 000 Kč) a Rada města Prachatice, ten samý den, 13 žádostí (do 50 000 Kč). Celkem bylo rozděleno na Podporu sportu 2017 - 1 500 000 Kč.
Hana Rabenhauptová
vystoupení žáků
Sociální oblast
Prachatice, 27. března – Den otevřených dveří v KreBulu a oslava v aule gymnázia. Dne otevřených dveří v prostorách organizace, tedy na Zlaté stezce 145, v domě Křižovatka u parku navštívily desítky zájemců, přes osmdesát gratulantů a hostů pak večer přišlo pogratulovat do auly místního gymnázia, kde se pořádala hlavní část oslav desetiletého fungování. Deset osobností, deset kousků dortu, deset kostek, deset přání. Volná zábava, vzpomínání, dobrá nálada.
Hana Rabenhauptová
vyplňování dotazníku
Sociální oblast
Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ve spolupráci s doc. PhDr. Pavolem Fričem, Ph.D., z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze organizuje šetření, které se zabývá individuálním dárcovstvím v prostředí nestátních neziskových organizací v České republice.
Hana Rabenhauptová
čtení nevidomých
Sociální oblast
29. března 2017 se sešli zrakově postižení a nevidomí v Prachaticích a připravovali aktivity pro nejbližší období, v čele s předsedkyní SONS (Sjednocené organizace nevidomých a zrakově postižených) Ivanou Stránskou, v Komunitním centru Na Sadech v Prachaticích.
Hana Rabenhauptová

Stránky