Archiv internetových novin

V archivu můžete snadno hledat výběrem jednoho nebo více kritérií z nabídky níže.

houbové onemocnění
Životní prostředí
Na kořenových nábězích mohutného buku lesního ve Štěpánčině parku se v listopadu objevily plodnice dřevokazné houby šupinovky kostrbaté, která způsobuje křehnutí dřevní hmoty.
Marie Peřinková
radnice
Volná místa
Městský úřad Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na místo REFERENT odboru komunálních služeb a dopravy - oddělení silničního hospodářství silniční správní úřad a speciální stavební úřad.
Milan Batysta
logo
Ze školství
Na základě úspěchu v krajském kole soutěže v německém jazyce Emílie Korchová, žákyně osmé třídy ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, postoupila do ústředního kola.
Lenka Houšková
účastníci pochodu
Sociální oblast
Extrémní dálkový pochod MILITARY DEATH MARCH 2017 proběhl o uplynulém víkendu na Prachaticku. Cílem bylo připomenout si události pochodu smrti, který prošel tímto územím v roce 1945.
Hana Rabenhauptová
komise kriminality
Sociální oblast
Pro komisi sociální a prevence kriminality RM Prachatice se stalo dalším zastavením jednání v Městské knihovně Prachatice. V programu nechyběla prohlídka, informace k získaným dotacím na prevenci kriminality, návrhy na umístění do DPS, vyhlášení kampaně Dobrovolník s kytičkou a další informace a podněty.
Hana Rabenhauptová
radniční sál
Z kultury
Přednáška s ředitelem Papežských misijních děl - Leošem Halbrštátem Misie včera a dnes se uskuteční v úterý 2. května 2017 od 17:00 v Radničním sále.
Jiřina Dolejšková
třídění odpadu
Životní prostředí
Na deseti panelech víla Majolenka a soumar Oskar ukazují jak správně třídit odpady, jaký odpad patří do kontejneru příslušné barvy a kam můžeme odpad také ukládat.
Marie Peřinková
dny zdraví
Zdravé město
Také v letošním dubnu spojili síly zástupci Města Prachatice a neziskového i podnikatelského sektoru a připravili pro veřejnost cyklus aktivit, který zahrnoval sport i vzdělávací semináře. Český červený kříž Prachatice se podílel na realizaci šesti z nich.
Lenka Houšková
hraní pexesa
Sociální oblast
V rámci Dnů zdraví v Prachaticích společně s Komunitním plánováním sociálních a doprovodných služeb ORP Prachatice bylo 26. 4. 2017 připraveno setkání pod názvem: Hledáme duševní zdraví. Hledali jsme, hledali a našli – hořčík, magnézium, banány a čokoládu, cvičení, zážitky, testy, film i video… dopoledne plné informací.
Hana Rabenhauptová
starosta
Starostův sloupek
V posledních měsících mohli občané zaregistrovat několik změn v oblasti modernizace a zlepšení služeb našeho úřadu především na dopravně správních agendách, včetně elektronického přístupu k některým službám, které náš úřad a jeho organizace pro občany nabízejí.
Martin Malý

Stránky