Archiv internetových novin

V archivu můžete snadno hledat výběrem jednoho nebo více kritérií z nabídky níže.

stará radnice
Z radnice
Pokračujeme ve stručném základním pojednání o novém územním plánu, vydanému zastupitelstvem města dne 23. ledna a účinnému ode dne 17. února.
Antonín Jurčo
logo vodňanka
Ze školství
Na Vodňance pomáhají dětem se vzděláním - název projektu, na který byla ZŠ Vodňanská v Prachaticích poskytnuta dotace ve výši 961.523 Kč. Dotaci poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.
Lenka Houšková
setkání
Sociální oblast
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Prachaticích svolala na sobotní dopoledne 25. 2. 2017 své členy do restaurace U Medvěda v Prachaticích k členské schůzi. Do posledního místečka byl prostor zaplněn členy organizace, kterých přišlo více jak 6 desítek.
Hana Rabenhauptová
Lucie Leišová
Sociální oblast
Mezigenerační setkání s podtitulem Plavání a netradiční sbírka se uskutečnilo v pátek 24. února 2017 na ZŠ Prachatice, Vodňanská ulice. O plavání a sbírce ve prospěch Radka, těžce zdravotně postiženého na handbike, hovořila Lucie Leišová, zimní vytrvalostní plavkyně. Besedu zahájila a zároveň představila projekt SenSen a kampaň, která právě v Prachaticích pro aktivní seniory běží „Přeplav svůj La Manche“, Marie Knotková, koordinátorka projektů, za Nadaci Charty 77/Konto Bariéry. Akci podpořilo a zorganizovalo město Prachatice.
Hana Rabenhauptová
přednášející
Z kultury
V prostorách Radničního sálu se konala velice zajímavá přednáška s paní Petrou Nel Smolovou, astroložkou, která seznámila návštěvníky, co bude probíhat v roce 2017 z pohledu astrologie. Paní Petra Nel Smolová již dlouhodobě spolupracuje s naší knihovnou a připravila si další poutavé téma.
Lenka Houšková
děti ve školce
Ze školství
Jak pomoci překonat zimu kamarádům ptáčkům již děti z naší MŠ vědí. Co dělala celou zimu zvířátka z pole, lesa a louky jim během únorového tematického dne prozradily paní učitelky ze čtvrté třídy, Jaruška a Zuzka. Název dnešního společného dopoledne V BLUDIŠTI STOP jistě mnohé napoví.
Lenka Houšková
vítání občánků
Z radnice
V úterý 21.02.2017 starosta města přivítal do života nové prachatické občánky.
Jana Hulešová
malý
Starostův sloupek
Na posledním zasedání zastupitelstva byl mimo jiné schválen též dlouho očekávaný nový územní plán našeho města včetně přilehlých osad.
Jana Hulešová
nevidomý
Sociální oblast
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých připravila program na jarní měsíce včetně rekondičního prodlouženého víkendu. O všech akcích se můžete dozvědět na členské schůzi, která je připravena na 29. 3. 2017 od devíti hodin v Prachaticích. Organizace nabízí obdobné akce i ve Vimperku.
Hana Rabenhauptová
děti se dívají na mapu
Z kultury
Program Celé Česko čte dětem se v letošním roce zaměřuje na regiony České republiky. Únorové setkání, které proběhlo v úterý 21.2.17, se věnovalo oblasti Podkrkonoší a Pojizeří. Děti ze ZŠ Národní, které knihovnu navštívily, se z úst Růženy Vincikové dozvěděly zajímavosti o této části severních Čech. Také si poslechly píseň z Náchodska a společně si zkusily zahrát dětskou hru, kterou se dříve bavili malí obyvatelé této podhorské oblasti.
Lenka Houšková

Stránky