Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

setkání s dobrovolníky
Sociální oblast
KreBul, o. p. s., Prachatice získal dva dobrovolníky z Turecka do svého Dobrovolnického centra. V Prachaticích budou půl roku. Na radnici je přijal starosta města Prachatice Martin Malý. Nechyběla ani exkurze po úřadu.
Hana Rabenhauptová
Sociální oblast
Prachatice budou od května zapojeny do sociálně právního projektu, jehož cílem je ochrana dlužníků před nedůvěryhodnými subjekty nabízejícími nekvalifikované a předražené služby v této komplikované oblasti života společnosti.
Jaroslava Hauptmanová
logo
Ze školství
Letos podruhé se naši žáci z prvního stupně připravují na složení světově uznávaných cambridgeských zkoušek. Ty pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, čtení a psaní.
Lenka Houšková
přednášející
Z radnice
Zastupitel města Prachatice Ing. Bc. Robert Zeman se v posledních dnech jako člen české delegace poradního sboru Rady Evropy – její části kongresu místních samospráv - a na základě oslovení pracovníků CLRAE zúčastnil dvou seminářů o demokracii a jejích podobách na místní úrovni ve Lvově a Dnipru na Ukrajině, kde také současně prezentoval naše město. Členství v delegaci je navázáno na zastupitelský mandát.
Robert Zeman
vajíčka
Z kultury
Město Prachatice přivítá svátky jara nejenom kulturními programy, ale i ojedinělou lidovou tradicí, která se dochovala již jenom v Prachaticích.
Jiřina Dolejšková
divadlo
Z kultury
Srdečně Vás zveme na premiéru inscenace Jaromíra Hrušky HOTEL BLACKOUT v podání ŠOS Prachatice, která se koná v Městském divadle v Prachaticích dne 25. května 2017 od 19:00 hodin.
Lenka Houšková
logo červený kříž
Zdravé město
Český červený kříž Prachatice ve spolupráci se Zdravým městem Prachatice Vás srdečně zve na seminář s terapeutkou Květou Kadlecovou, který proběhne v úterý 18. dubna 2017 od 14:00 na adrese Zlatá stezka 145 (Dům U křižovatky, u Štěpánčina parku).
Lenka Houšková
budova bazénu
Ze sportu
Změna provozní doby krytého bazénu v Prachaticích o Velikonocích.
Radovana Kutláková
Z radnice
Z radnice
Prachatice se zařadily mezi města, která jsou součástí celonárodního webového portálu menicka.cz, poskytujícího jídelní lístky restaurací, pohostinství a dalších zařízení v elektronické podobě.
Milan Batysta
zápisy
Ze školství
V letošním roce se poprvé zápisy dětí do prvních tříd uskutečnily v důsledku novely školského zákona až v měsíci dubnu. Konkrétně na prachatických základních školách proběhly zápisy pro školní rok 2017/2018 v pátek 7. dubna a v sobotu 8. dubna. Budoucí prvňáčci procházeli několika stanovišti a zábavnou formou plnili různé úkoly. Celkem se jich k zápisu dostavilo 171.
Lucie Pavlíková
rehabilitační pomůcky
Sociální oblast
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory Prachatice má novou pomůcku - motomed pro ruce i nohy. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a firma Klima, a. s., Prachatice přispěly na zakoupení pomůcky.
Hana Rabenhauptová
velikonoční výzdoba
Sociální oblast
V Domě s pečovatelskou službou na Skalce v Prachaticích připravily pečovatelky odpoledne před Velikonocemi - s výrobou věnečků na dveře, košíčků a dalších okrasných předmětů. Vedle výroby a zdobení velikonočních předmětů a povídání o Velikonocích se jednalo také o příjemné posezení, na které přišlo mnoho obyvatel DPS Skalka a dokonce přišli i obyvatelé DPS Na Sadech.
Hana Rabenhauptová
psi
Sociální oblast
Setkání s psychologem psů Rudolfem Desenským, Vašimi psy a dětmi se uskuteční ve čtvrtek 13. 4. 2017 od 14:00. Místo konání: areál Základní kynologické organizace v Prachaticích. Setkání volně navazuje na únorový seminář Rudolfa Desenského "Pes - rodina - dítě" v Prachaticích.
Lenka Houšková
krysa
Ze společnosti
Pro dosažení tlumícího efektu při hubení hlodavců je v Prachaticích dvakrát ročně prováděna ohnisková deratizace. Povinnost provádění ochranné deratizace je stanovena ze zákona pro všechny osoby, a to jako součást čištění a běžných technologických postupů. Tuto povinnost ukládá zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Ohniskové deratizace na území města se provádí ve dvou termínech v období měsíců duben – červen a září – listopad běžného kalendářního roku.
Jaroslav Novák
velikonoční výrobky
Ze společnosti
Městská organizace Svazu důchodců Prachatice, z.s., připravila tradiční prodejní Velikonoční výstavu, která potrvá do pátku 7. dubna 2017.
Lenka Houšková

Stránky