Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

dětské tvoření
Sociální oblast
Práce na téma můžete zanést na podatelnu Městského úřadu v Prachaticích nebo do kanceláře č. 116 paní Rabenhauptové do 25. června 2017. Dnes představujeme aktivitu MŠ Prachatice Skalka a dobrovolníků z evropské dobrovolné služby Hâle a Seyita a seniorů.
Hana Rabenhauptová
Z radnice
Ve dnech 12.-16. června 2017 dojde z důvodu pravidelné údržby zásobníků teplé vody ve výměníkové stanici VS 1 k přerušení dodávky teplé vody do objektů v lokalitě náměstí Přátelství. Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. děkuje všem odběratelům za pochopení.
Petra Popová
sons
Sociální oblast
V Prachaticích působíme již dlouhou dobu. Scházeli jsme se na různých místech, nyní se scházíme ve středu dopoledne v komunitním centru Na Sadech (SNP 559, Prachatice), tam máme možnost příznivého prostředí a posezení. Druhé naše kontaktní místo je ve Vimperku, kde jsme na podzim loňského roku otevřeli svou druhou poradenskou a informační kancelář. Tam nás můžete najít v pondělí.
Hana Rabenhauptová
benefice
Sociální oblast
Již 7. ročník dětského dne a benefičního koncertu „Kdo má rád…“ se letos po 6 letech poprvé uskutečnil až téměř na samých hranicích s Rakouskem na zámku Nové Hrady ve městě Nové Hrady v jižních Čechách.
Hana Rabenhauptová
dobrovolník
Sociální oblast
Tak zněl název vzdělávacího víkendového semináře, který připravila KreBul, o. p. s., pro dobrovolníky a zájemce o dobrovolnictví.
Hana Rabenhauptová
skupina dětí
Ze sportu
TS Crabdance již devátým rokem reprezentuje město Prachatice na postupových, celorepublikových a pohárových soutěžích. Na letošní sezónu bylo připraveno 98 soutěžních tanečníků od 4 do 18 let, kteří sjíždí stovky kilometrů, snaží se podávat nejlepší výkony a užít si svou celoroční práci naplno.
Hana Rabenhauptová
radniční sál
Ze školství
Začátkem června se v prostorech Radničního sálu pan starosta přivítal s vynikajícími pedagogy a týden na to, v pondělí 12. června se slavnostně (i když symbolicky) rozloučil se žáky, kteří ve školním roce 2016/2017 ukončili svou povinnou školní docházku. Postupně si téměř všichni žáci z jednotlivých škol vyslechli starostova vřelá slova a převzali pamětní list k ukončení povinné školní docházky v Prachaticích.
Jiří Šobr
děti poslouchají čtení
Z kultury
Série Celé Česko čte dětem, která probíhala po celé první pololetí roku 2017 v Městské knihovně Prachatice, dospěla pro letošní rok ke svému závěru. A kde jinde naše putování zakončit, než doma. V úterý 13.6.2017 jsme si proto s Růženkou Vincikovou povídali o oblasti Prácheňska a Pošumaví.
Lenka Houšková
kopretiny
Sociální oblast
Koncert se uskuteční 15. 6. 2017 od 18:00 hodin v kapli Domova Matky Vojtěchy v Prachaticích.
Lenka Houšková
starosta předává ceny
Z kultury
Ve čtvrtek 1. června byly v zaplněném kostele sv. Jakuba slavnostně vyhlášeny výsledky projektu „Jan N. Neumann a jeho životní pouť“, který v jubilejním roce 40. výročí svatořečení tohoto prachatického rodáka vyhlásila zdejší farnost společně s městem Prachatice. Vítězové převzali pamětní listy a věcné ceny, školy pak poděkování za účast v projektu.
Lenka Houšková
noty
Z kultury
Poslední koncert v rámci Dnů duchovní hudby si můžete poslechnout ve čtvrtek 15. června 2017 v kostele sv. Jakuba v Prachaticích od 19 hodin.
Lenka Houšková
senioři
Sociální oblast
Ve čtvrtek 8. června 2017 se na stadionu Sportovního klubu Policie ČR v Českých Budějovicích konaly 4. sportovní hry seniorů Jihočeského kraje. Město Prachatice reprezentoval Klub vojenských důchodců regionu Prachatice ve složení – Miroslav Kolafa, Milan Ludačka, Silvestr Sekáč a Stanislav Švancar.
Lenka Houšková
spor o dítě
Sociální oblast
Cíl a smysl zapojení dítěte do rozhodovacího procesu umožní dítěti aktivně se podílet na tvorbě důležitých rozhodnutí, která se ho týkají. Dospělému se pak otevírá možnost, podívat se na situaci očima dítěte.
Jaroslava Hauptmanová
studenti
Zdravé město
Studenti septimy prachatického gymnázia Kristína Fajtlová, Michaela Linhová a František Bican představili svou studentskou firmu JUNGO na Letní škole NSZM v Moravské Třebové.
Marie Peřinková
smutná princezna
Sociální oblast
Divadelní představení Smutná princezna se koná v úterý 13. června 2017 v 15:00 ve vile DDM v Prachaticích.
Lenka Houšková

Stránky