Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

plavecký bazén
Ze sportu
Z důvodu velkého zájmu o prázdninové tábory v krytém plaveckém bazénu nabízí Sportovní zařízení Prachatice rodičům ještě jeden termín v týdnu od 21.8.2017 do 25.8.2017.
Radovana Kutláková
logo
Sociální oblast
Pro rodiče, kteří nemají možnost kontaktu se svým nezletilým dítětem, nabízí prachatické Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem novou službu podporovaných setkávání. Krizové centrum je jediné, které tuto službu v Prachaticích a okolí nabízí. Dříve museli rodiče i děti jezdit do 50 km vzdálených Českých Budějovic.
Hana Rabenhauptová
stromek
Z kultury
Velikonoce na zámku Kratochvíle – Velikonoční hra pro všechny. Od 14. do 17. dubna 2017 bude pro návštěvníky, malé i velké, v zámecké zahradě uschováno několik malovaných vajec, u kterých budou umístěny záludné otázky a úkoly. Na ty, kteří vajíčka objeví a správně odpoví na otázky, čeká v pokladně zámku odměna v podobě ilustrovaného průvodce pro školáky Objevování renesanční zahrady zámku Kratochvíle a možná i další překvapení.
Hana Rabenhauptová
píšící člověk
Sociální oblast
Projekt Vzdělávání praxí představuje ideální možnost, jak si doplnit nejnovější profesní poznatky a dovednosti přímo v reálném firemním prostředí. Jeho účastníci si podstatně zvýší šance na získání nového či udržení stávajícího zaměstnání. Projekt pomáhá osobám ohroženým na trhu práce a propojuje právě zájemce o získání nových znalostí a zkušeností s firmami, které naopak chtějí prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup, nebo udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější. Konkrétně je tedy projekt určen lidem starším 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, ženám po mateřské dovolené, rodičům na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaným nebo lidem ve věku nad 50 let.
Hana Rabenhauptová
senior
Sociální oblast
K 1. dubnu 2017 vyšlo, po speciálním čísle k výročí SeniorPointu, další číslo občasníku pro seniory (SeniorPoint PRESS), který vydává za podpory města a Jihočeského kraje SeniorPoint Prachatice.
Hana Rabenhauptová
budova radnice
Z radnice
Starosta města Prachatice Ing. Martin Malý obdržel od senátora parlamentu ČR Ing. Tomáše Jirsy a RNDr. Michala Valenčíka Děkovný list za opravu kaple sv. Markéty v Lázních svaté Markéty.
Lenka Houšková
děti u čističky vod
Životní prostředí
Jak se čistí odpadní voda a kde se bere voda pitná? Odpověď na tuto otázku už znají žáci základních škol a další zájemci z řad veřejnosti v Prachaticích. V pátek 31. března pro ně pracovníci společnosti ČEVAK, a.s., provozující vodovodní a kanalizační síť v Prachaticích, uspořádali společně s městem Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod a zároveň zpřístupnili i zdroje vody pitné. Přišlo se podívat na dvě stě účastníků.
Lenka Houšková
logo
Ze školství
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se koná od 12:30 vernisáž Velikonoční výstavy v prostorách školy Vodňanská.
Lenka Houšková
logo
Z kultury
Ve středu 19. dubna 2017 se od 17:00 uskuteční setkání s vědomým průvodcem životem - Janem Dubaničem.
Lenka Houšková
senioři
Sociální oblast
Dobré zprávy i pro náš hospic, poskytovatele služeb - Hospic sv. J. N. Neumanna Prachatice - a především pro ty, kteří služby potřebují nebo budou potřebovat.
Hana Rabenhauptová
velikonoce
Sociální oblast
Velikonoční zvyky a tradice se v každém kraji liší – jejich úkolem bylo zbavit se všeho starého, očistit domácnost i tělo od chorob, připravit se na znovuzrození přírody. A jak jste na tom vy? Patří velikonoce i u vás k nejoblíbenějším svátkům jara?
Hana Rabenhauptová
peníze
Z radnice
Nejvíce žádostí o grant přišlo do vyhlášeného dotačního titulu 1/Volnočasové aktivity 2017. Hodnotitelská komise a posléze i rada města měla hodně práce při rozdělování 450 000 Kč, které již v prosinci 2016 schválilo Zastupitelstvo města Prachatice v rozpočtu na rok 2017.
Hana Rabenhauptová
promítání
Sociální oblast
Ve čtvrtek 30. 3. 2017 proběhla přehlídka dokumentárních filmů natočených o dobrovolnictví a dobrovolnících z Prachatic. Čtyři filmy zhlédlo přes dvě desítky návštěvníků v domu Křižovatka u parku v rámci akcí SeniorPointu připravené samotnými dobrovolníky a pracovníky pointu.
Hana Rabenhauptová
školáci
Ze školství
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě narozené od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 a současně dítě, kterému byl pro školní rok 2016/2017 udělen odklad školní docházky.
Lenka Houšková
bioodpad
Životní prostředí
Ve středu 5. dubna 2017 bude zahájen svoz bioodpadu.
Lenka Machartová

Stránky