Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

přednášejí Roman Kübelbeck
Z kultury
Klienti Domova seniorů Mistra Křišťana putovali s Romanem Kübelbeckem do Himalájí.
Lenka Houšková
budova nemocnice
Ze školství
Mateřská škola v areálu Nemocnice v Prachaticích je nové předškolní zařízení, které je pro děti otevřeno od září 2016. Školku tvoří jedna třída a přilehlé prostory (šatna, sklad pomůcek, zázemí učitelek, kuchyňka pro přípravu jídel a úklidová místnost). Hygienické zázemí pro děti je umístěno v sousedství třídy. Veškeré místnosti i vstup do MŠ jsou bezbariérové. Součástí je zahrada s různými herními prvky, místnost s úložným prostorem pro hračky a WC.
Jiřina Dolejšková
kruhový diagram
Zdravé město
Seminář pro dvě třídy studentů gymnázia Prachatice zajistilo Zdravé město Prachatice ve spolupráci s vedením gymnázia. Lektorka Dana Diváková představila studentům témata a cíle udržitelného rozvoje a tři hlavní pilíře, jimiž jsou životní prostředí, místní ekonomika a podnikání a sociální prostředí.
Marie Peřinková
budova radnice
Z radnice
Na konci ledna jsme zde informovali, že Prachatice, obdobně jako v předchozích sedmi letech s výjimkou loňského roku, zvítězily v krajském kole celostátní soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, nyní za rok 2016.
Antonín Jurčo
soutěžící
Sociální oblast
Soutěže v rychlosti, přesnosti a správnosti psaní na počítači, klasickém psacím stroji, vč. stroje elektrického, Pichtově psacím stroji pro nevidomé, tabletu, notebooku, chytrém telefonu nebo jen s tužkou a papírem se zúčastnily, a to velmi úspěšně, i úřednice našeho Městského úřadu Prachatice.
Hana Rabenhauptová
obrázek z výstavy
Sociální oblast
Ve středu 1. března 2017 byla otevřena výstava Deset let v kostce společnosti KreBul, o. p. s., Prachatice, která připomíná 10 let působení na Prachaticku. Výstava je otevřená denně dle otevírací doby Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3.
Hana Rabenhauptová
ptáci
Životní prostředí
V lesním porostu nad jezírkem na Lázních sv. Markéty poblíž cesty ke kapli sv. Filipa Neri (Patriarcha) je naplánováno umístění naučné stezky ptačích budek. Naučná stezka je pojmenovaná na počest nestora ochrany přírody Bohuslava Nauše.
Marie Peřinková
masopust v Osekách
Ze společnosti
V sobotu 25. února jsem měl tu čest být jedním z členů průvodu několika desítek masopustních masek, který prošel Osekami, Podolím a Kahovem.
Martin Malý
bez bariér
Sociální oblast
Ve čtvrtek 23. února 2017 se v KreBul, o.p.s., Prachatice uskutečnilo předání nových prvků pomáhajících v překonání bariér. Indukční smyčka, navigační majáček, mobilní nájezdy nebo zábradlí nyní usnadňují pohyb a komunikaci osobám s postižením.
Hana Rabenhauptová
školáci
Ze školství
Vzhledem k blížícím se zápisům dětí do prvních tříd základních škol a poté i do mateřských škol pro školní rok 2017/2018, si Vám město Prachatice dovoluje představit své zřizované školy. Pokud ještě nejste pevně rozhodnuti, ve které škole bude vaše dítě plnit povinnou školní docházku nebo do kterého pracoviště mateřské školy nastoupí, věříme, že Vám následující řádky usnadní Vaši volbu.
Lenka Houšková
seniorka
Sociální oblast
Výbor Místní organizace Svazu tělesně postižených v Prachaticích, vedle odborných setkání s lékaři, přednášek a cvičení, nabízí v rámci procvičování jemné motoriky i tvůrčí dílny. Ta únorová byla zaměřena na malování a tisk na textil.
Hana Rabenhauptová
stará radnice
Z radnice
Pokračujeme ve stručném základním pojednání o novém územním plánu, vydanému zastupitelstvem města dne 23. ledna a účinnému ode dne 17. února.
Antonín Jurčo
logo vodňanka
Ze školství
Na Vodňance pomáhají dětem se vzděláním - název projektu, na který byla ZŠ Vodňanská v Prachaticích poskytnuta dotace ve výši 961.523 Kč. Dotaci poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.
Lenka Houšková
setkání
Sociální oblast
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Prachaticích svolala na sobotní dopoledne 25. 2. 2017 své členy do restaurace U Medvěda v Prachaticích k členské schůzi. Do posledního místečka byl prostor zaplněn členy organizace, kterých přišlo více jak 6 desítek.
Hana Rabenhauptová
Lucie Leišová
Sociální oblast
Mezigenerační setkání s podtitulem Plavání a netradiční sbírka se uskutečnilo v pátek 24. února 2017 na ZŠ Prachatice, Vodňanská ulice. O plavání a sbírce ve prospěch Radka, těžce zdravotně postiženého na handbike, hovořila Lucie Leišová, zimní vytrvalostní plavkyně. Besedu zahájila a zároveň představila projekt SenSen a kampaň, která právě v Prachaticích pro aktivní seniory běží „Přeplav svůj La Manche“, Marie Knotková, koordinátorka projektů, za Nadaci Charty 77/Konto Bariéry. Akci podpořilo a zorganizovalo město Prachatice.
Hana Rabenhauptová

Stránky