Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

parkující auta
Sociální oblast
Měsíc duben je v Jihočeském centru pro zdravotně postižené a seniory v Prachaticích měsíc, kdy se vydávají nové parkovací karty pro uživatele vyhrazených míst pro těžce zdravotně postižené občany. Od 3. 4. do 28. 4.2017 si mohou současní držitelé parkovacích karet přijít vyměnit parkovací karty pro další období, které je od 1. 4.2017 do 31. 3.2018. Uživatelé by měli při vyzvednutí nové parkovací karty předložit platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a odevzdat starou parkovací kartu.
Hana Rabenhauptová
sedící lidé
Sociální oblast
Město Prachatice v rámci plánování sociálních a zdravotních služeb, služeb doprovodných připravilo na duben Kulatý stůl Sociálně – zdravotní služby (původní termín je zrušen – měl být 4. 4. 2017) a Hledání duševního zdraví s Fokusem proběhne na radnici 26. 4. 2017 od 10:00 hodin.
Hana Rabenhauptová
obličej dívky
Sociální oblast
PORTUS Prachatice hledá terapeuta pro Krizové centrum - Centrum pro rodinu a děti. Portus Prachatice zajišťuje pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení obtížných životních situací.
Hana Rabenhauptová
EET
Sociální oblast
V příloze nabízíme vysvětlení pro NNO ohledně evidence tržeb. Přečtěte si pozorně. Navíc, pokud máte stále pochybnosti, stojí za to nechat si potvrdit závazné posouzení o určení evidované tržby u správce daně.
Hana Rabenhauptová
baráčníci s dětmi
Sociální oblast
Tetičky a sousedé z Obce baráčníků Vitoraz Prachatice připravili jako každým rokem akci s názvem Baráčníci dětem. Dětem předškolního věku, z Mateřské školy Prachatice, bylo nabídnuto setkání s baráčníky a tradicí. Tetičky je přivítaly na rychtě /Zlatá stezka 144, Prachatice).
Hana Rabenhauptová
logo zdravé město
Zdravé město
Také letos v dubnu je pro všechny zájemce připraven nabitý program cyklu Dny zdraví. Ve středu 5. dubna se odehrají tři akce, na jejichž přípravě spolupracovali Zdravé město Prachatice, Český červený kříž Prachatice a partneři z řad podnikatelského sektoru. Všechny akce jsou přístupné zdarma.
Marie Peřinková
Z radnice
V pondělí 27. března 2017 Rada města Prachatice schválila finanční podporu všem žadatelům, kteří se přihlásili do výzvy č. 2/ Podpora talentovaných dětí a mládeže 2017, v celkové výši 100 000 Kč.
Hana Rabenhauptová
Sociální oblast
Nové webové přehledné stránky Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje s názvem Sociální portál Jihočeského kraje jsou v provozu. Jsou přehledné. Snadno najdete vše potřebné.
Hana Rabenhauptová
přednášející
Ze společnosti
„Od 13. února až do 26. května probíhá již pátý ročník akce Studentské krvebraní. Na transfuzním oddělení v Českých Budějovicích bude k dispozici anketa, kterou si mohou prvodárci vyplnit a zapojit se slosování o hodnotné ceny.“
Lenka Houšková
peníze
Z radnice
V pondětí 27. března 2017 schválilo Zastupitelstvo města Prachatice 8 žádostí z dotačního titulu Podpora sportu 2017 (nad 50 000 Kč) a Rada města Prachatice, ten samý den, 13 žádostí (do 50 000 Kč). Celkem bylo rozděleno na Podporu sportu 2017 - 1 500 000 Kč.
Hana Rabenhauptová
vystoupení žáků
Sociální oblast
Prachatice, 27. března – Den otevřených dveří v KreBulu a oslava v aule gymnázia. Dne otevřených dveří v prostorách organizace, tedy na Zlaté stezce 145, v domě Křižovatka u parku navštívily desítky zájemců, přes osmdesát gratulantů a hostů pak večer přišlo pogratulovat do auly místního gymnázia, kde se pořádala hlavní část oslav desetiletého fungování. Deset osobností, deset kousků dortu, deset kostek, deset přání. Volná zábava, vzpomínání, dobrá nálada.
Hana Rabenhauptová
vyplňování dotazníku
Sociální oblast
Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ve spolupráci s doc. PhDr. Pavolem Fričem, Ph.D., z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze organizuje šetření, které se zabývá individuálním dárcovstvím v prostředí nestátních neziskových organizací v České republice.
Hana Rabenhauptová
čtení nevidomých
Sociální oblast
29. března 2017 se sešli zrakově postižení a nevidomí v Prachaticích a připravovali aktivity pro nejbližší období, v čele s předsedkyní SONS (Sjednocené organizace nevidomých a zrakově postižených) Ivanou Stránskou, v Komunitním centru Na Sadech v Prachaticích.
Hana Rabenhauptová
logo
Zdravé město
Letošní anketa probíhala pouze elektronickou formou prostřednictvím jednoduché aplikace umístěné na webu města. Občané vybírali ze šestnácti podnětů dva, které považují za nejdůležitější, případně mohli dopsat podnět, který zde, dle jejich názoru, chybí. Celkem jsme obdrželi 1.471 vyplněných dotazníků. 117 podnětů zaznělo přímo v sále a 241 bylo zapsáno na webu, některé z nich se s drobnými rozdíly opakovaly.
Marie Peřinková
děti v knihovně
Z kultury
V březnu slaví každoročně všichni čtenáři svůj svátek. Letošní „Březen – měsíc čtenářů“ byl zaměřen v první řadě na čtenářky – babičky, které navštěvují knihovnu a s prostředím knihovny spojují také svoje soukromé aktivity. V Městské knihovně Prachatice padla volba jednoznačně na babičku paní. Mgr. Věru Schulzovou.
Lenka Houšková

Stránky