Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

komise kriminality
Sociální oblast
Pro komisi sociální a prevence kriminality RM Prachatice se stalo dalším zastavením jednání v Městské knihovně Prachatice. V programu nechyběla prohlídka, informace k získaným dotacím na prevenci kriminality, návrhy na umístění do DPS, vyhlášení kampaně Dobrovolník s kytičkou a další informace a podněty.
Hana Rabenhauptová
radniční sál
Z kultury
Přednáška s ředitelem Papežských misijních děl - Leošem Halbrštátem Misie včera a dnes se uskuteční v úterý 2. května 2017 od 17:00 v Radničním sále.
Jiřina Dolejšková
třídění odpadu
Životní prostředí
Na deseti panelech víla Majolenka a soumar Oskar ukazují jak správně třídit odpady, jaký odpad patří do kontejneru příslušné barvy a kam můžeme odpad také ukládat.
Marie Peřinková
dny zdraví
Zdravé město
Také v letošním dubnu spojili síly zástupci Města Prachatice a neziskového i podnikatelského sektoru a připravili pro veřejnost cyklus aktivit, který zahrnoval sport i vzdělávací semináře. Český červený kříž Prachatice se podílel na realizaci šesti z nich.
Lenka Houšková
hraní pexesa
Sociální oblast
V rámci Dnů zdraví v Prachaticích společně s Komunitním plánováním sociálních a doprovodných služeb ORP Prachatice bylo 26. 4. 2017 připraveno setkání pod názvem: Hledáme duševní zdraví. Hledali jsme, hledali a našli – hořčík, magnézium, banány a čokoládu, cvičení, zážitky, testy, film i video… dopoledne plné informací.
Hana Rabenhauptová
starosta
Starostův sloupek
V posledních měsících mohli občané zaregistrovat několik změn v oblasti modernizace a zlepšení služeb našeho úřadu především na dopravně správních agendách, včetně elektronického přístupu k některým službám, které náš úřad a jeho organizace pro občany nabízejí.
Martin Malý
kříž
Z radnice
V úterý 25. dubna zesnul pan Bohuslav Nauš, významný činovník na poli ochrany přírody a péče o životní prostředí v okrese Prachatice, botanik, ornitolog, mineralog a geolog, nositel "Ceny naděje a porozumění" a „Ceny města Prachatice“.
Marie Peřinková
radnice
Volná místa
Městský úřad Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo VEDOUCÍ odboru komunálních služeb a dopravy.
Milan Batysta
holčík
Sociální oblast
V rámci kampaně Dny zdraví v Prachaticích 2017 přijal pozvání do Prachatic MUDr. Jan Holčík, DrSc., profesor Masarykovy univerzity z Brna. Poskytl přednášku na téma - Zdravotní gramotnost a my. Ve dvou hodinách velice poutavě vyprávěl a dokonce i zkoušel přítomné. Uváděl řadu příkladů. Účast byla přes padesát studentů ze škol a dalších zájemců i z řad veřejnosti, seniorů, učitelů atd.
Hana Rabenhauptová
logo domova
Sociální oblast
Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice vydal Výroční zprávu za rok 2016. Zřizovatelem domova je Jihočeský kraj, jde o příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou od 1. 1. 2003. Domov poskytuje dle zákona o sociálních službách – domov pro seniory, zajišťuje zdravotní péči, poskytuje stravování, fakultativní služby… Domov je certifikovaným zařízením v konceptu Smyslové aktivizace.
Hana Rabenhauptová
starosta zahajuje turnaj
Ze sportu
V pátek a sobotu 21. a 22. dubna 2017 se na prachatickém městském stadionu konal již XVIII. ročník Mezinárodního sportovního turnaje v malé kopané a ve volejbale. Sportovního klání se zúčastnilo celkem 10 týmů ze 6 měst, mezi kterými nechyběli hosté z partnerských měst Zvolen a Rogačev.
Renata Jandová
Szeged
Z radnice
V minulých dnech jsem se zúčastnil jako zástupce Svazu měst a obcí ČR studijní cesty, organizované maďarskými kolegy z Výboru regionů, která se konala v maďarském Szegedu.
Robert Zeman
MŠ
Ze školství
Zápis dětí do MŠ Prachatice na školní rok 2017/2018 proběhne ve dnech 2. a 3. května 2017 v době od 8 – do 12 hodin.
Lucie Pavlíková
starosta přebírá ocenění
Z radnice
Prachatice opět zabodovaly v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, nyní za rok 2016. Po letošním vítězství v krajském kole soutěže, které bylo již šestým v sedmi po sobě následujících letech, také na celostátní úrovni. Soutěže se zúčastnilo celkem 37 měst.
Antonín Jurčo
budova radnice
Sociální oblast
V rámci komunitního plánování sociálních a zdravotních služeb, péče budeme společně Hledat duševní zdraví. Akce je zařazena do kampaně Dnů zdraví v Prachaticích.
Hana Rabenhauptová

Stránky