Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

děti
Ze školství
Nově od školního roku 2017/2018 nastává pro rodiče jedna povinnost, která vychází z novely školského zákona. Na děti, které k 31. srpnu (včetně) dosáhly věku pěti let (a starších), se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání. Do Mateřské školy Prachatice se zatím zapsalo 125 takovýchto „předškoláků“.
Jiří Šobr
zákaz kouření
Sociální oblast
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, nově upravuje zákaz kouření. Obsahuje i změny týkající se podávání alkoholu.
Hana Rabenhauptová
plavecký bazén
Ze sportu
Sportovní zařízení Prachatice nabízí rodičům ještě volná místa v termínu od 21.8.2017 do 25.8.2017 na prázdninové plavání pro děti.
Radovana Kutláková
workshop
Sociální oblast
Rada města Prachatice schválila zapojení do projektu Efektivní nastavení politiky stárnutí a systému integrovaných podpůrných služeb pro seniory a osoby se sníženou soběstačností na místní úrovni. První workshop za účasti odboru sociálních věcí, odboru kanceláře starosty a zástupce Zdravého města Prachatice již v Prachaticích proběhl. Šlo o prvotní seznámení a nastavení spolupráce. Za institut přijeli s projektem do Prachatic ředitelka Olga Mutlová, Olga Starostová a Aleš Gabrysz.
Hana Rabenhauptová
den dětí
Z kultury
U příležitosti Dne dětí jsou na první červnový den připraveny rozmanité zábavné akce pro děti.
Lenka Houšková
jana Krejsová
Sociální oblast
Svých 15 let oslavila organizace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, kde je ve 4. poschodí nainstalována výstava o jednotlivých pracovištích. Vernisáž výstavy byla zahájena za účasti zastupitelky kraje a radní města Prachatice Jany Krejsové, zástupců správní a dozorčí rady, dalších hostů a klientů služeb center přesně v den vzniku před 15 lety: 30. května 2017.
Hana Rabenhauptová
reliéf
Sociální oblast
ZASTAVENÍ ZE ŽIVOTA KRISTA - reliéfy z pálené hlíny autora Pavla Slámy (nevidící výtvarník) si můžete přijít prohlédnout do Domu Křižovatka u parku, Zlatá stezka 145, Prachatice (budova KreBulu, o. p. s.) od 13. – 25. 7. 2017. Vernisáž je připravena na 13. 7. 2017 v 14 hodin.
Hana Rabenhauptová
zahájení
Sociální oblast
MO Svazu důchodců Prachatice již posedmé uspořádala Sportovní hry seniorů v areálu zahrady Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích 29. května 2017. Sedm disciplín obsadilo hned dopoledne přes několik desítek závodníků a přihlíželo dalších několik desítek zájemců a podporovatelů. Nejstaršímu účastníkovi bylo 94 let.
Hana Rabenhauptová
logo nadace křižovatka
Sociální oblast
Nadace Křižovatka předala darem 5 monitorů dechu na novorozenecké oddělení Nemocnice Prachatice, a.s., kde budou tyto přístroje hlídat nově narozené děti, ohrožené Syndromem náhlého úmrtí.
Hana Rabenhauptová
montessori
Ze školství
V pondělí 29. května 2017 byl horký jarní den, na nebi ani mráčku a celkem 25 dětí -10 z Montessori třídy a 15 dětí Montessori školičky - ze ZŠ Národní podniklo úžasný výlet do MEVPIS Vodňany.
Lenka Houšková
logo
Sociální oblast
V úterý 30. května 2017 se koná Regionální (krajská) soutěž mladých zdravotníků od 10:00 v Zahradní ulici.
Lenka Houšková
Nové Hrady
Sociální oblast
Výbor ZO Svazu postižených civilizačními chorobami Prachatice připravil pro své členy rekondiční pobyt v Nových Hradech v květnu 2017, kde nechybělo cvičení, vycházky s holemi, masáže, plavání a vše co ke zdravému životnímu stylu patří. Sešla se dobrá parta!
Hana Rabenhauptová
senioři
Sociální oblast
Rada seniorů města Prachatice přijala pozvání do Písku, které zajišťovala RS Písku v čele s předsedkyní Kateřinou Sušickou. Hlavním cílem výjezdního zasedání byla návštěva míst pro seniory (Domy s pěčovatelskou službou, SeniorPoint), účast na seniorských aktivitách a výměna zkušeností.
Hana Rabenhauptová
freyung
Z kultury
Dne 18. 5. 2017 proběhla na zámku Wolfstein v okrese Freyung – Grafenau slavnostní vernisáž výstavy Malované střelecké terče z Prachatic (1816-1831) a zároveň výstavy Šumava (fotografie Karla Jáchima). Obě připravilo Prachatické muzeum a návštěvníci je mohou zhlédnout do 3. září 2017.
Lenka Houšková
zuš open
Z kultury
Celostátní happening základních uměleckých škol - ZUŠ OPEN se koná v Prachaticích 30. května 2017.
Lenka Houšková

Stránky