Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

plavkyně
Sociální oblast
Na závěr kampaně projektu Přeplav svůj La Manche připravil SenSen a Zdravé město Prachatice závody v plavání (100 metrů), kdy je podmínkou vytvořit si družstvo v počtu 2 plavců, kterým v součtu nesmí být méně než 100 let!
Hana Rabenhauptová
rozdávání časopisu
Sociální oblast
V novém čísle SeniorPoint Pressu se dočtete o slevách se SeniorPasem, 10 letech KreBulu, představena je Seniorská občanská společnost Prachatice, důležitá je i Rada z poradny o mobilních telefonech, dokončen je také rozhovor s Růženkou Vincikovou, čerstvou seniorkou, a nechybí pozvánky na akce SeniorPointu, (sídlo Zlatá stezka 145, Prachatice), výstavy a soutěže.
Hana Rabenhauptová
plavecký bazén
Ze sportu
O jarních prázdninách 27. února 2017 - 3. března 2017 si můžete v bazénu zaplavat od 10:00 do 21:00. Pára zůstává ve stejných dnech i časech. Vodní dny pro děti - úterý 28. února 2017 a středa 1. března 2017 od 10:00.
Radovana Kutláková
Sociální oblast
Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách vznikl v prosinci 2014 schválením Valné hromady Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky jako odborné uskupení, jehož cílem je podporovat sociální práci jako profesi a rozvíjet odborné úrovně sociální práce v sociálních službách. „Zprostředkováváme našim členům informační servis, vyvoláváme řadu diskusí s odborníky z řad Ministerstva práce a sociálních věcí, krajských úřadů, akademické obce i mezi sebou navzájem. Věnujeme se vzdělávacím i konferenčním aktivitám a podílíme se také na publikační činnosti APSS ČR,“ uvedla Andrea Tajanovská, předsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníků.
Hana Rabenhauptová
zasedací místnost
Sociální oblast
V úterý 21. února 2017 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Prachatice nabízíme seminář Podpora rovných šancí žen (určený maminkám pečujícím o dítě do 15 let věku).
Hana Rabenhauptová
zahájení fóra
Zdravé město
Fórum Zdravého města je jedním z ověřených postupů a požadovaných kritérií v procesu MA 21. V Prachaticích se pravidelně koná již osmým rokem. Pozvání k diskuzi přijalo 118 občanů, vedení města – pan místostarosta, členové Rady města a další zastupitelé.
Marie Peřinková
automobil Hospicu
Sociální oblast
V novém čísle BULLETINU ředitel Hospice Robert Huneš Přináší dobré zprávy, kterými jsou akce, setkání a práce v zimním čase v hospici.
Hana Rabenhauptová
logo zš zlata stezka
Ze školství
V úterý 21. února 2017 se koná Masopustní průvod masek. Odchod průvodu v 9:30 od ZŠ Zlatá stezka.
Jiřina Dolejšková
budova radnice
Z radnice
Zastupitelstvo města na svém prvním letošním zasedání dne 23. ledna vydalo Územní plán Prachatice. Ten po následném oznámení příslušného opatření obecné povahy na úřední desce nabyl účinnosti v pátek 17. února. Od tohoto dne je podle vydaného územního plánu rozhodováno.
Antonín Jurčo
návštěva tetiček
Sociální oblast
Baráčníci se oslovují tetičky a sousedé, a tak je již zřejmé, kdo že to navštívil Domov Matky Vojtěchy v Prachaticích. Byly to tetičky z Obce baráčníků Vitoraz Prachatice, v čele se svojí rychtářkou Věrou Davidovou.
Hana Rabenhauptová
zahájení fora
Zdravé město
Ve čtvrtek 16. února 2017 se konalo Fórum Zdravého města.
Hana Rabenhauptová
senioři malují
Sociální oblast
V Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích proběhlo setkání dětí se seniory, setkání seniorů se seniory. Zároveň byla zahájena výstava obrázků tvořených z puzzlů a malováním.
Hana Rabenhauptová
logo zš zlata stezka
Ze školství
Ředitelka školy vyhlašuje z organizačních důvodů v pátek 17. března 2017 volný den pro žáky.
Jiřina Dolejšková
výstava
Sociální oblast
V pondělí 13. února se v KreBul, o. p. s., uskutečnila další z akcí realizovaných v rámci oslav 10 let organizace. Tentokrát šlo o zahájení výstavy ICM v obrazech, tedy představení prvního pracoviště KreBul, o.p.s.
Hana Rabenhauptová
doktorka Beníšková
Sociální oblast
Plán podpory zdraví v Prachaticích má poslední rok svého působení a tak se sešla pracovní skupina, která se připravuje na jeho pokračování a nabídku zdravých aktivit pro občany našeho města. Zapojte se! PS na posledním jednání si zopakovala pojmy Zdraví 2020 a nyní Vám předkládáme zprávu MUDr. Beníškové z KHS Jihočeského kraje.
Hana Rabenhauptová

Stránky