Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

ředitel diskutuje
Sociální oblast
Komise Rady města Prachatice na únorovém jednání vedle setkání s ředitelem nemocnice a prohlídky nemocnice jednala o Zdravotním plánu – Zdraví 2020 (referát přednesla D. Beníšková z KHS ČB), o prevenci kriminality (policii zastupovala tisková mluvčí Martina Joklová a ředitel MP Ivo Novotný), ale zabývala se i sociálními službami. Komisi byla přítomna radní Hana Mrázová a koordinátorka Zdravého města Prachatice Marie Peřinková.
Hana Rabenhauptová
Sociální oblast
V současné době město Prachatice disponuje stále se 75 byty zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou na Skalce (Skalka 1120) a Na Sadech v DPS (SNP 559). Volných bytů je pět (z toho dva se rekonstruují) a to na Skalce.
Hana Rabenhauptová
pták
Z radnice
Dne 1. 2. 2017 vydala Státní veterinární správa Nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy - PTAČÍ CHŘIPCE. Město Prachatice a městské části Kahov, Oseky, Stádla, a Staré Prachatice se nachází v pásmu dozoru z důvodu výskytu ptačí chřipky ve Vlachově Březí. Ředitel Krajské veterinární správy se sešel se starosty obcí.
Petra Popová
grantová komise
Z radnice
Na webových stránkách města www.prachatice.eu (na levé straně pod heslem Granty) si můžete přečíst výzvu a podmínky tří dotačních titulů (Podpora sportu 2017, Volnočasové aktivity 2017 a Podpora talentovaných dětí a mládeže 2017), ale můžete si stáhnout i formuláře k vyplnění. Ten, kdo má cestu na Městský úřad Prachatice si formuláře může vyzvednout na podatelně v přízemí.
Hana Rabenhauptová
rákosníček
Ze společnosti
Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, přátelé hlasování pro Rákosníčkovo hřiště v Prachaticích je odstartováno! KAŽDÝ DEN můžete dvěma hlasy přispět do hlasování o hřiště, které by určitě potěšilo všechny děti! Hlasujte již teď!
Lenka Houšková
logo
Z kultury
Smíšený pěvecký sbor Česká píseň Prachatice připravuje pro letošní rok bohatý koncertní program. Kromě již tradičních akcí, mezi které jistě patří spolupráce s Pošumavskou komorní filharmonií při doprovodu slavnostní velikonoční mše v kostele sv.Petra a Pavla, listopadový vzpomínkový večer v aule prachatického gymnazia a provedení Rybovy mše Hej mistře, se sbor letos zaměří na oslavu tradic a osobností, které v letošním roce mají významná výročí.
Lenka Houšková
ples seniorů
Sociální oblast
V pátek 17. února 2017 jste všichni srdečně zváni na Ples seniorů
Hana Rabenhauptová
krvebraní
Sociální oblast
V pondělí 13. února 2017 odstartovala akce Studentské krvebraní, určená prvodárcům, nemusí to být pouze studenti!
Lenka Houšková
Sociální oblast
Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který po celé České republice pomáhá obětem trestné činnosti. Tento projekt je financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. “Každá oběť, ať závažného či méně závažného skutku, si zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy může být velmi osobité“, komentuje činnost poradny Jana Kosařová, vedoucí střediska Probační a mediační služby v Prachaticích.
Hana Rabenhauptová
Ze školství
Střední škola a Základní škola Vimperk, Nerudova 267 získala zápis do České knihy rekordů – obří vosí hnízdo se podařilo. Ve čtvrtek 2. února 2017 byl do České knihy rekordů přidán zápis z naší školy o vytvoření největšího vosího hnízda v ČR.
Lenka Houšková
Paní Svatošová při dikusi s personálem
Sociální oblast
Marie Svatošová navštívila prachatický hospic, kde se setkala jak s personálem, vedením hospice, tak s klienty. Svoji přítomností povzbudila všechny, s kým se setkala. Vyslovila velké poděkování a pochvalu.
Hana Rabenhauptová
lieblová v divadle
Ze společnosti
Ve dnech 9. a 10. února proběhla celkem tři setkání s pamětnicí holocaustu, paní Dagmar Lieblovou. Ta za války prošla tábory Terezín, Osvětim, Bergen Belsen a Hamburg. O svém životě za války vyprávěla v Lišově a dvakrát v Prachaticích.
Lenka Houšková
pracovnice obchůdku
Sociální oblast
Prachatický dobročinný obchůdek funguje již od září 2014 a od jeho začátku se všichni pracovníci i dobrovolníci snaží jeho sortiment, co nejvíce zpřístupnit svým zákazníkům. Na prodejně se neustále obměňuje zboží nejen podle ročního období, ale i na základě přání zákazníků. Zboží, které není zrovna na pultech, je neustále k doptání ve skladovacích prostorech u pracovníků obchůdku.
Hana Rabenhauptová
logo zš zlata stezka
Ze školství
Ve středu 8. a čtvrtek 9. února byla naše škola otevřena veřejnosti a také předškolákům ze všech mateřských škol v Prachaticích. V prvních a druhých třídách pro ně byl připraven bohatý program. Děti viděly, jak škola vypadá, co se zde dělá a zjistily také, že se školy vůbec nemusí bát, protože tady může být i zábava a legrace.
Lenka Houšková
muž na vozíčku
Sociální oblast
Město Prachatice, městský úřad se dlouhodobě zabývá podporou, i konkrétními aktivitami v oblasti dobrovolnictví. 9. února 2017 mělo své zastoupení i na Mezinárodní konferenci v Bratislavě (zastoupení SR, ČR, Maďarska, Chorvatska, Rumunska), kde se hovořilo především o podpoře inkluzivního dobrovolnictví. Organizátorem byla: Platforma dobrovolnických center a organizací. Po celou dobu byla účastna jednání poslankyně Evropského parlamentu SR Jana Žitňanská. Konferenci navštívila poslankyně Národní rady SR Věra Dubačová.
Hana Rabenhauptová

Stránky