Aktuálně z města

V Archivu internetových novin si můžete vybrat jen konkrétní položky z vybrané rubriky a roku které vás zajímají.

vajíčka
Z kultury
Město Prachatice přivítá svátky jara nejenom kulturními programy, ale i ojedinělou lidovou tradicí, která se dochovala již jenom v Prachaticích.
Jiřina Dolejšková
divadlo
Z kultury
Srdečně Vás zveme na premiéru inscenace Jaromíra Hrušky HOTEL BLACKOUT v podání ŠOS Prachatice, která se koná v Městském divadle v Prachaticích dne 25. května 2017 od 19:00 hodin.
Lenka Houšková
logo červený kříž
Zdravé město
Český červený kříž Prachatice ve spolupráci se Zdravým městem Prachatice Vás srdečně zve na seminář s terapeutkou Květou Kadlecovou, který proběhne v úterý 18. dubna 2017 od 14:00 na adrese Zlatá stezka 145 (Dům U křižovatky, u Štěpánčina parku).
Lenka Houšková
budova bazénu
Ze sportu
Změna provozní doby krytého bazénu v Prachaticích o Velikonocích.
Radovana Kutláková
Z radnice
Z radnice
Prachatice se zařadily mezi města, která jsou součástí celonárodního webového portálu menicka.cz, poskytujícího jídelní lístky restaurací, pohostinství a dalších zařízení v elektronické podobě.
Milan Batysta
zápisy
Ze školství
V letošním roce se poprvé zápisy dětí do prvních tříd uskutečnily v důsledku novely školského zákona až v měsíci dubnu. Konkrétně na prachatických základních školách proběhly zápisy pro školní rok 2017/2018 v pátek 7. dubna a v sobotu 8. dubna. Budoucí prvňáčci procházeli několika stanovišti a zábavnou formou plnili různé úkoly. Celkem se jich k zápisu dostavilo 171.
Lucie Pavlíková
rehabilitační pomůcky
Sociální oblast
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory Prachatice má novou pomůcku - motomed pro ruce i nohy. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a firma Klima, a. s., Prachatice přispěly na zakoupení pomůcky.
Hana Rabenhauptová
velikonoční výzdoba
Sociální oblast
V Domě s pečovatelskou službou na Skalce v Prachaticích připravily pečovatelky odpoledne před Velikonocemi - s výrobou věnečků na dveře, košíčků a dalších okrasných předmětů. Vedle výroby a zdobení velikonočních předmětů a povídání o Velikonocích se jednalo také o příjemné posezení, na které přišlo mnoho obyvatel DPS Skalka a dokonce přišli i obyvatelé DPS Na Sadech.
Hana Rabenhauptová
psi
Sociální oblast
Setkání s psychologem psů Rudolfem Desenským, Vašimi psy a dětmi se uskuteční ve čtvrtek 13. 4. 2017 od 14:00. Místo konání: areál Základní kynologické organizace v Prachaticích. Setkání volně navazuje na únorový seminář Rudolfa Desenského "Pes - rodina - dítě" v Prachaticích.
Lenka Houšková
krysa
Ze společnosti
Pro dosažení tlumícího efektu při hubení hlodavců je v Prachaticích dvakrát ročně prováděna ohnisková deratizace. Povinnost provádění ochranné deratizace je stanovena ze zákona pro všechny osoby, a to jako součást čištění a běžných technologických postupů. Tuto povinnost ukládá zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Ohniskové deratizace na území města se provádí ve dvou termínech v období měsíců duben – červen a září – listopad běžného kalendářního roku.
Jaroslav Novák
velikonoční výrobky
Ze společnosti
Městská organizace Svazu důchodců Prachatice, z.s., připravila tradiční prodejní Velikonoční výstavu, která potrvá do pátku 7. dubna 2017.
Lenka Houšková
plavecký bazén
Ze sportu
Z důvodu velkého zájmu o prázdninové tábory v krytém plaveckém bazénu nabízí Sportovní zařízení Prachatice rodičům ještě jeden termín v týdnu od 21.8.2017 do 25.8.2017.
Radovana Kutláková
logo
Sociální oblast
Pro rodiče, kteří nemají možnost kontaktu se svým nezletilým dítětem, nabízí prachatické Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem novou službu podporovaných setkávání. Krizové centrum je jediné, které tuto službu v Prachaticích a okolí nabízí. Dříve museli rodiče i děti jezdit do 50 km vzdálených Českých Budějovic.
Hana Rabenhauptová
stromek
Z kultury
Velikonoce na zámku Kratochvíle – Velikonoční hra pro všechny. Od 14. do 17. dubna 2017 bude pro návštěvníky, malé i velké, v zámecké zahradě uschováno několik malovaných vajec, u kterých budou umístěny záludné otázky a úkoly. Na ty, kteří vajíčka objeví a správně odpoví na otázky, čeká v pokladně zámku odměna v podobě ilustrovaného průvodce pro školáky Objevování renesanční zahrady zámku Kratochvíle a možná i další překvapení.
Hana Rabenhauptová
píšící člověk
Sociální oblast
Projekt Vzdělávání praxí představuje ideální možnost, jak si doplnit nejnovější profesní poznatky a dovednosti přímo v reálném firemním prostředí. Jeho účastníci si podstatně zvýší šance na získání nového či udržení stávajícího zaměstnání. Projekt pomáhá osobám ohroženým na trhu práce a propojuje právě zájemce o získání nových znalostí a zkušeností s firmami, které naopak chtějí prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup, nebo udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější. Konkrétně je tedy projekt určen lidem starším 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, ženám po mateřské dovolené, rodičům na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaným nebo lidem ve věku nad 50 let.
Hana Rabenhauptová

Stránky