Nový projekt ZŠ Národní v Prachaticích

logo národka
ZŠ Národní se stala partnerem projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů. Cílem projektu je vytvořit Centrum kolegiální podpory, jehož náplní je pořádání pracovních dílen fyziky, chemie a přírodopisu.
Lenka Houšková

V rámci těchto dílen proškolení pedagogové naší školy budou svým kolegům z jiných škol a organizací  ukazovat možnosti, jak  lze  vyučovat přírodovědné předměty s využitím nových technologií činnostním způsobem tak, aby byli aktivně zapojeni všichni žáci. Zároveň nastíní možnosti badatelské výuky. Doufáme, že pro všechny zúčastněné budou  workshopy inspirací, a že si pedagogové při nich vymění zkušenosti a vzájemně se obohatí. Základní škola Národní získala díky projektu nejen možnost proškolení pedagogů, ale i finanční prostředky na nové technické vybavení pro výuku přírodovědných předmětů.  

Text: Mgr. Hana Bolková