O multikultuře již podesáté

přednášející
Ve dnech 11. – 12. květen 2017 – proběhla Desátá konference o holocaustu a multikulturní výchově ve Volarech. Mezinárodní setkání přineslo řadu inspirativních projektů a aktiv, připomínajících válečné období i reagujících na současné dění ve světě.
Hana Rabenhauptová

Konferenci „Volary a pochod smrti – multikulturní výchova v praxi“ se organizátorům z KreBul, o.p.s., podařilo již po desáté zrealizovat ve Volarech, a to pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje. Hlavním cílem konference bylo představit zajímavé projekty na poli multikulturní výchovy, diskutovat o možnostech pedagogů – dějepisářů v začlenění tématu do výuky, setkání s pamětnicí, informace o dvou koncentračních táborech – Nováky (Slovensko) a Helmbrechts (Německo), výměna příkladů dobré praxe v ČR i zahraničí. Konference byla zahájena hudebním vystoupením bratrů Michala a Matěje Černých a zdravice místostarosty města Prachatice Jana Klimeše.

Z videozáznamu nejprve pozdravil přítomné poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Klus, který ve svém příspěvku poukázal na důležitost multikulturní výchovy, zejména v kontextu současné doby na Slovensku, kdy zejména u mladých stoupá podpora neonacistických uskupení.

Telemost do dalekého Izraele pak zprostředkoval setkání s přímou účastnicí volarského pochodu smrti, paní Evou Erbenovou. „Jsem jedna z posledních, které tento pochod přežily. Jsem ráda, že se ve Volarech ani po takové době nezapomíná. Věřím, že se na podzim do Volar podívám, navštívím místní hřbitov a setkám se se žáky školy i veřejností“, shrnula své povídání Eva Erbenová.

Velmi zajímavá byla aktivita Hanky Rabenhauptové, která vytvořila speciální pohlednici, věnovanou KreBul, o.p.s., zachycující aktivity v oblasti multikulturní výchovy. Pohlednice poté, náhodně sestavené dvojice návštěvníků konference, adresovali nejen pamětníkům holocaustu.

Během konference byl představen nově vznikající výstup, a to knihovnička materiálů a publikací, věnující se tématu holocaustu, ale také multikulturní výchově. Knihovnička najde své místo v prostorách KreBul, o.p.s., na Zlaté stezce 145 v Prachaticích a přístupna bude k místnímu bádání a studiu.

Po třech letech zavítal na konferenci Stefan Pöhlman, starosta města Helmbrechts, kde byl koncentrační tábor, odkud šly ženy pochod smrti až do Volar. Ve svém příspěvku se zabýval například tím, jak město vypadá v dnešní době, jak zde pracují s uprchlíky. Poukázal na důležitost připomínat konkrétní příběhy žen z pochodu smrti a ukazovat místa, která jsou s ním spojena. Jako jeden z příkladů uvedl například cyklostezku v okolí města, která vede po stopách pochodu. 

Také v letošním roce se podařilo přivézt do Volar pamětnici holocaustu, paní Dagmar Lieblovou. Ta svůj program zahájila nejprve besedou se studenty Gymnázia ve Vimperku. Její příspěvek na konferenci pak podal odpověď na význam názvu její knihy – Přepsali se, tak jsem tady. Za záchranu života vděčí paní Lieblová neznámému člověku, který udělal v Osvětimi chybu v jejím roce narození (narozena 1929, přepsáno na 1925), čímž byla považována za starší a stala se tak práce schopnou.

U příležitosti desátého výročí konference, bylo KreBul, o.p.s., představeno deset karet, zachycujících výstupy vzdělávání o holocaustu a multikultuře v aktivitách organizace. Představení a krátkého komentáře k jednotlivým aktivitám se ujal ředitel Zdeněk Krejsa.

V letošním roce se opět ve Volarech vystřídala celá řada řečníků, mezi nimiž byli: Antonín Sekyrka, Jan Klimeš, Jiří Dvořák, Erik Kližan, Tereza Perná, Jiří Gabriel Kučera, Iva Sonnbergerová, Andrej Čierny.

Letošní, desátý ročník, byl o multikultuře nejen teoreticky, ale setkáním čtyř národností – české, slovenské, německé a turecké, také prakticky. Výměna zkušeností a poznatků tak probíhala také v neformálních setkáních, kde se zrodil nejeden nápad do příštích let.

Zakončení konference patřilo tradičně pietnímu aktu na hřbitově obětí pochodu smrti, kde starosta města Helmbrechts Stefan Pöhlman a ředitel KreBul, o.p.s. položili květiny a minutou ticha spolu se všemi přítomnými, uctili památku obětí druhé světové války.

Konference je součástí projektu Vzpomínka pro lidskost 2017, podpořeného z prostředků Nadačního fondu obětem holocaustu a Jihočeského kraje. Děkujeme touto cestou také vedení městského hotelu Bobík za perfektní servis při realizaci konference.

Za KreBul, o.p.s., Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

ředitel