Ohlednutí za Dnem otevřených dveří

sběrný dvůr
K prvnímu výročí fungování Sběrného dvoru a Kompostárny v Krumlovské ulici proběhl v pátek 21.10.2016 Den otevřených dveří pro žáky všech prachatických základních škol.
Lenka Machartová

Akce se zúčastnilo 250 dětí v doprovodu 12 pedagogů. Součástí programu byla samotná prohlídka obou zařízení s renomovaným výkladem, dále putovní výstava společnosti EKOKOM a.s. „Tonda obal na cestách“ zaměřená na třídění odpadů, jejich zpracování a následné využití a výukový program na téma „Bioodpad a kompostování“ představený Spolkem Kaminky s.r.o. s praktickou ukázkou domácího vermikompostéru. Na všech zastavení děti prokázaly výborné znalosti z oblasti třídění odpadů i kompostování a zároveň získaly mnoho nových, zajímavých informací k danému tématu. Nechyběly zvídavé dotazy z řad dětí i pedagogického doprovodu ani odměny v podobě drobných dárků od lektorů. Věřím, že jsi to všichni užili a načerpané informace uplatní nejen ve škole ale i v každodenním životě.