Organizace a spolky hledají možnosti informování

vitrína
Vedle již osvědčených a mladým lidem nejpřístupnějším zdrojem informací jsou sociální sítě a webové stránky, starší spoluobčané vyhledávají informace zejména na vývěsních plochách, na nástěnkách či ve vitrínách.
Hana Rabenhauptová

Řada vitrín je také na zadní straně POŠTY, kde máte možnost získat informace od 9 organizací.         

V době našeho fotografování, byly celkem všechny aktuální.