Pošli vzpomínku dál … 16 pozdravů odešlo na adresy lidí, kteří přežili koncentrační tábory, pochod smrti …

Konference Volary – pochod smrti – multikulturní výchova v praxi proběhla 10. – 11. 5. 2017 ve Volarech. Zúčastnili se jej lidé, kteří mají zájem o dané téma, lidé, kteří se dané problematice věnují, lidé, kteří nechtějí, aby bylo zapomenuto to, co druzí v období válečném prožili.
Hana Rabenhauptová

K 10. výročí konání konference byla mezigeneračně vytvořena týmem pohlednice, která na 10 obrázcích, fotografiích vypovídala a zaznamenala činnosti KreBulu, o. p. s., který se stal hlavním organizátorem celé akce.

Proto byla hned první den konference připravena aktivita pro účastníky: „Pošli vzpomínku dál …“ A tak přes 30 účastníků napsalo „projevy úcty“ na 16 adres lidí, kteří přežili koncentrační tábory, pochod smrti … Pozdravy byly poslány na Slovensko, do Izraele, Prahy, Terezína …

Jeden za všechny byl také přímo na konferenci nahlas přečten. Psalo se česky, slovensky, německy i anglicky.

Pohlednice byly zaslány i představitelům měst Volary, Prachatice, na Jihočeský kraj, do Židovského muzea Praha, na Nadační fond obětem holocaustu, senátorovi Tomáši Jirsovi (podporovatelům projektu konference).

V historii lidstva jsou smutné příběhy. Je důležité si je navždy pamatovat, abychom si vážili toho, že žijeme v míru.