Pracovní pohovory, flexibilní formy práce …

Setkání se zaměstnavateli, zájmovými skupinami a místními organizacemi se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu Prachatice ve středu 7. 6. 2017 od 9:00 hodin. Vstup je zdarma.
Hana Rabenhauptová

Jste-li maminkou dítěte mladšího 15 let a přemýšlíte o svém pracovním uplatnění a navíc vás zajímá nabídka práce na Prachaticku, pak se na Vás za organizátory těší: Alena Čarvašová.

Setkání je realizováno v rámci projektu:  Podpora rovných šancí žen v mikroregionu Netolicko, reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003331. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

BLIŽŠÍ INFO NA telefonu: 702 007 605