PŘEDNÁŠKA: ČESKO-NĚMECKÉ VZTAHY V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ

Přednáší Prof. Dr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice

 

    

Datum akce: 
11.05.2017 - 17:00
Místo konání: 
Kategorie akce: 
Kultura
Oblast akce: 
Přednášky