Přednáška: Česko-německé vztahy v husitském století

Přednáší Prof. Dr. Petr Čornej, DrSc. z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR Praha od 17.00 hodin v Radničním sále Staré radnice. Přednáška v rámci cyklu, který má zmapovat vývoj česko - německých vztahů v českých zemích od příchodu Germánů a Slovanů až po současnost.

Datum akce: 
13.04.2017 - 17:00
Místo konání: 
Kategorie akce: 
Kultura
Oblast akce: 
Přednášky