Přeměna odpadů na zdroje - celostátní soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu

oběhové hospodářství
„Přeměna odpadů na zdroje“ je celostátní soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu. S cílem představit odborné i občanské veřejnosti úspěšné výrobky a projekty, které ukazují správnou cestu k šetrnému nakládání se zdroji novým netradičním využitím druhotných surovin.
Lenka Machartová

Přihlásit se mohou podnikatelské subjekty, obce, města, kraje a další instituce veřejné správy, studenti vysokých škol,kolektivy ZŠ, SOU, SŠ a dále např. ZUŠ, DDM, Skaut, EKO centra apod.

Soutěží se v 5 kategoriích  → Nejlepší výrobek

                                           → Nejlepší stavební činnost

                                           → Nejlepší projekt veřejné správy

                                           → Nejlepší studentský projekt

                                           → Nejlepší dětský projekt

Kritéria soutěže, přihlášky a informace o odměnách pro vítěze jsou na webových stránkách www.mpo.cz.  Soutěžní projekty a práce lze zasílat do 15. ledna 2017.

Slavnostní vyhodnocení soutěže v jednotlivých kategoriích se uskuteční v reprezentativních prostorách Senátu ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu za účasti pana ministra Ing. Jana Mládka, CSc. a dalších. Vítězné projekty, práce a předměty (fotodokumentace) budou po slavnostním vyhlášení vítězů vystaveny v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Přílohy: