Rada města Prachatice vzala na vědomí zprávu o Radě seniorů za rok 2016

pan Bojanovský
Předseda Rady seniorů Prachatice Miroslav Bojanovský s garantem komise připravili obsáhlý materiál o činnosti RS za rok 2016. Radní si zprávu prošli a starosta města konstatoval, že jde o dobrou práci. Ve zprávě byly uvedeny akce, které rada připravovala, nebo se jich zúčastňovala, podněty, kterými se zabývala.
Hana Rabenhauptová

Poděkování tedy patří všem členům.

Ze zprávy uvádím:

Rada seniorů města Prachatice byla založena v Prachaticích v roce 2013. Je stále nepolitickým seskupení zástupců organizací, které pečují o seniory anebo se seniory pracují, jsou senioři např. i z okolních osad. Schází se dle potřeby. Za rok 2016 se sešla 9x, vždy na základě dohody předsedy RS Miroslava Bojanovského a garanta komise Hany Rabenhauptové, za Městský úřad Prachatice. Pracuje v 11 členném složení. Je poradním a iniciativním orgánem vedení města Prachatice a v rámci své činnosti se zabývá otázkami týkající se života seniorů ve městě (bydlení, oblast sociální a zdravotnictví, doprava, společenský život, rozvoj města, bezpečnost, ale i kulturou a volnočasovými aktivitami, sportem). Hlavním cílem rady seniorů je předávat návrhy a řešení, podněty k zlepšení života ve městě, zabývat se činností společenských a zájmových organizací seniorů, vyjadřovat se k věcem týkajících se seniorů ve městě.

Aktuálně RS je jedenáctičlenná: Miroslav Bojanovský, Václav Rosa, Jitka Sedlecká, Marie Bednárová, Alena Bínová, Jana Benešová, Jana Krejsová, Stanislav Švancar, Zdena Hrůzová, Eliška Weisserová a Jana Sedlecká (2017 požádala o výměnu). Rada seniorů Prachatice v roce 2016 řešila 12 podnětů, které předala prostřednictvím garanta vedení města, či přes Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů starostovi města.                                                     

Rada seniorů je od roku 2008 členem RS ČR a také Jihočeské krajské rady seniorů. Je iniciátorem kampaní (2017 - vyhlášení kampaně Dobrovolník s kytičkou). Organizačně zajišťuje, nebo se spolupodílela na Seniorském bále. V roce 2017 dochází ke změně v organizování seniorského bálu: pět let pořádala Rada seniorů města Prachatice seniorský bál, průměrná účast kolem stovky lidí, vždy s programem – pozvání hosta (Kerndl, Adam, Křížková, Zíma), kapely (Doubravanka, Muzika Nauše Pepíka, Duo Návraty…) a zařazením ocenění (jeden rok předání NNO 50 000,- Kč z výhry Cena pro nejlepší klub senzačních seniorů, podruhé ocenění Nejlepších seniorů ČR v rámci kampaně SenSen…) V roce 2016 byla uspořádána výzva pro nového organizátora a přihlásila se ze sedmi oslovených organizací 1 – Městská organizace Svazu důchodců Prachatice, která ples se vším všudy bude pořádat.Členové rady seniorů navštěvují také Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů, další pracovní skupiny KPSS pro seniory, …Členové rady seniorů se zapojují do dobrovolnictví, organizují benefiční akce, sbírky.

Nejbližší společnou akcí rady seniorů je návštěva

11. Veletrhu pro plnohodnotný aktivní život v Letňanech v Praze, v dubnu 2017. Veletrh AKTIV 55+ je jedinou akcí svého druhu v České republice. Návštěvníci uvidí řadu vystavovatelů, jejichž společným cílem je seniorům zpříjemnit a usnadnit život. Zastoupeny tak budou nejen lázně a rehabilitační střediska, ale i firmy nabízející mobilní techniku nebo produkty pro volný čas a sportovní vyžití. Chybět nebudou ani praktické ukázky pomůcek pro seniory a odborný doprovodný program.

Navíc prachatičtí tam budou prezentovat pro seniorské aktivity a předvedou i Taxík Maxík dalším městům.