Z radnice

budova radnice
Z radnice
Tajemník Městského úřadu Prachatice Ing. Karel Pašek reagoval na nepřesné informace, které byly publikovány ve dvou článcích Prachatického deníku ze dne 19. července 2017 k tématu odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve vztahu k praktickým zkouškám jízd na motocyklu.
Lenka Houšková
slavnosti
Z radnice
O víkendu se v partnerském městečku Grainetu konaly Originální bavorsko-české soumarské slavnosti. Slavnosti začaly pochodem soumarů již v sobotu dopoledne. Soumarská karavana vyrazila po historické Zlaté stezce z německého Röhrbachu a ve večerních hodinách ukončila pochod ve Fürholzu /nedaleko Grainetu/. „Cesta byla dlouhá asi 18 kilometrů, celkem se pochodu zúčastnilo 45 soumarů a šest koní. Počasí bylo dobré jak pro pěší, tak pro koně“, řekl starosta obce Grainet Kaspar Vogl.
Lenka Houšková
budova radnice
Z radnice
Před červnovými Slavnostmi solné Zlaté stezky doplnila jižní průčelí vnitřní věže Dolní brány ze strany Kostelního náměstí nad obloukem průjezdu malba městského znaku. Vymalována byla v místě dosavadní obdélníkové omítkové hlazené kartuše, která se zřetelně odlišovala od okolní hrubé omítky, coby volné rekonstrukce původního gotického rustikálního povrchu, a svou prázdnotou volala po znovuvyužití.
Antonín Jurčo
ruce
Z radnice
Smrt jednoho z rodičů je vždy velkou tragédií především pro děti. Bohužel i takový případ zaznamenali pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí Městského úřadu v Prachaticích.
Jaroslava Hauptmanová
Certifikat
Z radnice
V loňském roce občané města Prachatice odevzdali k recyklaci 5 832,58 kg drobného elektra do červených kontejnerů provozovaných společností ASEKOL.
Lenka Machartová
Budova radnice
Z radnice
Pro přeložku silnice II/141 v úseku Těšovice – Prachatice, která povede podél železniční trati, je již vydané pravomocné a stále platné rozhodnutí o umístění stavby z roku 1997.
Milan Batysta
Dopravní průzkum
Z radnice
V letošním roce byl městem Prachatice zajištěn nákladem 205 tisíc Kč dopravní průzkum na silnici II/141 Těšovice - Prachatice - Volary, a to v úseku procházejícím Prachaticemi.
Antonín Jurčo
Granty 2017
Z radnice
Je polovina roku a blíží se i polovina již realizovaných projektů, na které město Prachatice v roce 2017, ve třech dotačních titulech, přispělo přes dva miliony korun.
Hana Rabenhauptová
Z radnice
Ve dnech 12.-16. června 2017 dojde z důvodu pravidelné údržby zásobníků teplé vody ve výměníkové stanici VS 1 k přerušení dodávky teplé vody do objektů v lokalitě náměstí Přátelství. Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. děkuje všem odběratelům za pochopení.
Petra Popová
starosta a děti
Z radnice
Starosta města Ing. Martin Malý navštívil v úterý 30.5. mateřskou školu v České ulici, aby poděkoval dětem, které se celý tento školní rok staraly o kulturní vystoupení při vítání prachatických občánků.
Jana Hulešová

Stránky

Subscribe to RSS - Z radnice