Z radnice

altánek Štěpánčin park
Z radnice
Město Prachatice dnem 20. března na základě usnesení Rady města Prachatice č. 1920/2017 ze dne 13. března 2017 vyhlašuje architektonickou soutěž revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích.
Antonín Jurčo
první občánek 2017
Z radnice
Kromě klasického vítání občánků se v úterý 21.3.2017 konalo také přivítání prvního občánka města Prachatice roku 2017.
Jana Hulešová
vítání občánků
Z radnice
V úterý 21.3.2017 starosta města přivítal do života nové prachatické občánky.
Jana Hulešová
starosta přebírá dárek
Z radnice
Ve středu 15. března 2017 se žáci ze ZŠ Národní v rámci projektu Dětem otevřená radnice setkali se starostou města.
Lenka Houšková
budova radnice
Z radnice
Potřetí se vracíme k novému územnímu plánu, vydanému zastupitelstvem města dne 23. ledna a účinnému ode dne 17. února. Zhruba před týdnem jsme informovali o dominantních zastavitelných plochách, nyní ke stěžejním opatřením v oblasti dopravní infrastruktury.
Antonín Jurčo
kralova vila
Z radnice
Ministerstvo kultury dne 29. srpna 2016 prohlásilo rodinný dům Johanna Nepomuka Krale č. p. 364 v ulici Nádražní v Prachaticích za kulturní památku. Dům stojí v trase plánované přeložky silnice II/141 v úseku Těšovice – Prachatice, pro kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. Proti prohlášení proto město Prachatice v září loňského roku podalo rozklad. O něm nyní rozhodl ministr kultury tak, že rozkladem napadené prohlášení zrušil a věc vrátil Ministerstvu kultury k novému projednání.
Antonín Jurčo
starosta přebírá dárek
Z radnice
Projekt Dětem otevřená radnice se přehoupl do své druhé poloviny. Každý měsíc navštěvuje starostu města jedna třída základní nebo mateřské školy v Prachaticích.
Lenka Houšková
budova radnice
Z radnice
Na konci ledna jsme zde informovali, že Prachatice, obdobně jako v předchozích sedmi letech s výjimkou loňského roku, zvítězily v krajském kole celostátní soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, nyní za rok 2016.
Antonín Jurčo
stará radnice
Z radnice
Pokračujeme ve stručném základním pojednání o novém územním plánu, vydanému zastupitelstvem města dne 23. ledna a účinnému ode dne 17. února.
Antonín Jurčo
vítání občánků
Z radnice
V úterý 21.02.2017 starosta města přivítal do života nové prachatické občánky.
Jana Hulešová

Stránky

Subscribe to RSS - Z radnice