Ze školství

logo
Ze školství
Ve středu 30. srpna 2017 zve DDM Prachatice všechny děti, mládež i dospělé na prohlídku zoo koutků sov, jelenů, rysa a vlků. Sraz v 8:00 u MŠ Krumlovská, návrat v 18:00. Nutné přihlášení!
Lenka Houšková
logo
Ze školství
Ve čtvrtek 29.6.2017 se v divadelním sále naší školy slavnostně rozloučili žáci 5. a 9. tříd se svými učiteli a spolužáky. Školu opouští 14 skvělých páťáků nastupujících v září na gymnázium a 27 výborných deváťáků, kteří budou ve svých studiích pokračovat na středních školách a odborných učilištích.
Lenka Houšková
hole
Ze školství
V pátek 23. června 2017 pršelo, ale nebyl to žádný liják! Setkání v KreBulu využili žáci Základní školy Zlatá stezka 387 v rámci volných dní před blížícími se prázdninami.
Hana Rabenhauptová
děti
Ze školství
Čtyři roky utekly jako voda, prázdniny klepou na dveře a zase je to tady. Naši budoucí prvňáci se loučí. Nikdo ale nestál o žádné smutnění, děti se chtěly se svojí školkou rozloučit hezky zvesela!
Lenka Houšková
žáci ze Zvolena
Ze školství
Ve čtvrtek 15. června 2017 přijal starosta města Prachatice Ing. Martin Malý skupinu 45 žáků ZŠ M. Rázusa ze slovenského Zvolena. Na radnici je doprovodila ředitelka ZŠ Zlatá stezka Mgr. Lenka Králová. ZŠ Zlatá stezka je dlouholetým partnerem slovenské Základní školy M. Rázusa.
Lenka Houšková
děti
Ze školství
Projekt Dětem otevřená radnice zakončily návštěvou starosty města Ing. Martina Malého děti z MŠ Krumlovská.
Lenka Houšková
radniční sál
Ze školství
Začátkem června se v prostorech Radničního sálu pan starosta přivítal s vynikajícími pedagogy a týden na to, v pondělí 12. června se slavnostně (i když symbolicky) rozloučil se žáky, kteří ve školním roce 2016/2017 ukončili svou povinnou školní docházku. Postupně si téměř všichni žáci z jednotlivých škol vyslechli starostova vřelá slova a převzali pamětní list k ukončení povinné školní docházky v Prachaticích.
Jiří Šobr
studentská rada
Ze školství
Během celého školního roku 2016/2017 se scházela studentská rada města (zástupci všech škol v Prachaticích) s vedením města – starostou Martinem Malým a také s místostarostou Janem Klimešem. Na programu byly vždy otázky týkající se mladých lidí a města.
Hana Rabenhauptová
pedagog 2017
Ze školství
Slavnostní vyhlášení již 3. ročníku ankety Vynikající pedagog Prachaticka 2017 se uskutečnilo v pondělí 5. června v Radničním sále v Prachaticích. Cílem této ankety je upozornit na mimořádné aktivity pedagogů, vyzdvihnout jejich přínos pro školu, ocenit jejich dosavadní pedagogické působení a úspěchy.
Lucie Pavlíková
montessori logo
Ze školství
Základní škola Prachatice, Národní 1018 nabízí možnost přihlásit dítě do nově vybudované Montessori dětské skupiny, která bude otevřena od září 2017.
Lenka Houšková

Stránky

Subscribe to RSS - Ze školství