Ze školství

školáci
Ze školství
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě narozené od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 a současně dítě, kterému byl pro školní rok 2016/2017 udělen odklad školní docházky.
Lenka Houšková
logo vodňanka
Ze školství
ZŠ Vodňanská zve ve čtvrtek 23. března 2017 všechny předškoláky a jejich rodiče na HRY NAŠICH PŘEDKŮ.
Lenka Houšková
logo národka
Ze školství
ZŠ Národní se stala partnerem projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů. Cílem projektu je vytvořit Centrum kolegiální podpory, jehož náplní je pořádání pracovních dílen fyziky, chemie a přírodopisu.
Lenka Houšková
účastníci semináře
Ze školství
Ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje a MAS Šumavsko, z.s., proběhl v pátek 3. března 2017 v areálu Nemocnice Prachatice, a. s., informační seminář pro ředitele, učitele a zřizovatele mateřských škol z regionu Prachaticka. Ze strany účastníků z mateřských škol byl velký zájem o aktuální dění ve školství jak z hlediska dalšího vzdělávání učitelů a jejich kariérního růstu, tak i dalšího vývoje mateřského školství včetně nového financování.
Lenka Houšková
logo DDM
Ze školství
Dům dětí a mládeže v Prachaticích pořádal v měsíci únoru několik tradičních akcí. První byla spojena s pololetními prázdninami, kdy bylo pro děti připraveno tvoření v klubovnách na téma „Ze starého nové.“ Další akcí byl Dětský karneval, tentokrát na téma Hmyzouni, kterého se zúčastnilo 238 návštěvníků.
Lenka Houšková
montessori logo
Ze školství
Po úspěšné přednášce Pravidla nejsou povidla přijíždí Marek Herman 8. dubna 2017 ve 13 hodin opět do Prachatic a bude se věnovat tématu Jak najít své doma.
Lenka Houšková
budova nemocnice
Ze školství
Mateřská škola v areálu Nemocnice v Prachaticích je nové předškolní zařízení, které je pro děti otevřeno od září 2016. Školku tvoří jedna třída a přilehlé prostory (šatna, sklad pomůcek, zázemí učitelek, kuchyňka pro přípravu jídel a úklidová místnost). Hygienické zázemí pro děti je umístěno v sousedství třídy. Veškeré místnosti i vstup do MŠ jsou bezbariérové. Součástí je zahrada s různými herními prvky, místnost s úložným prostorem pro hračky a WC.
Jiřina Dolejšková
školáci
Ze školství
Vzhledem k blížícím se zápisům dětí do prvních tříd základních škol a poté i do mateřských škol pro školní rok 2017/2018, si Vám město Prachatice dovoluje představit své zřizované školy. Pokud ještě nejste pevně rozhodnuti, ve které škole bude vaše dítě plnit povinnou školní docházku nebo do kterého pracoviště mateřské školy nastoupí, věříme, že Vám následující řádky usnadní Vaši volbu.
Lenka Houšková
logo vodňanka
Ze školství
Na Vodňance pomáhají dětem se vzděláním - název projektu, na který byla ZŠ Vodňanská v Prachaticích poskytnuta dotace ve výši 961.523 Kč. Dotaci poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.
Lenka Houšková
děti ve školce
Ze školství
Jak pomoci překonat zimu kamarádům ptáčkům již děti z naší MŠ vědí. Co dělala celou zimu zvířátka z pole, lesa a louky jim během únorového tematického dne prozradily paní učitelky ze čtvrté třídy, Jaruška a Zuzka. Název dnešního společného dopoledne V BLUDIŠTI STOP jistě mnohé napoví.
Lenka Houšková

Stránky

Subscribe to RSS - Ze školství