Setkání členů Klubu vojenských důchodců regionu Prachatice

přednášející
Ve čtvrtek 16. března 2017 proběhlo setkání členů KVD regionu Prachatice v restauraci Družba v Prachaticích. Přesně v jednu „po vojensku“ zahájil setkání Stanislav Švancar uvítáním přítomných členů a hostů, mezi kterými nechyběli starosta města Martin Malý, radní Radka Paulová, předseda JK Rady seniorů Jihočeského kraje Bohumil Bezemek, ale i prachatický předseda RS Miroslav Bojanovský, a řada zástupců spolupracujících organizací.
Hana Rabenhauptová

Klub vojenských důchodců regionu Prachatice má 106 členů (ať již jde o bývalé vojáky z povolání, vdovy po vojácích, civilní zaměstnanci, či sympatizanti) a to jak z Prachatic, tak také např. z Volar, Kosma … V hlavním referátu, který přednesl předseda KVD Emilian Steinmayer zaznělo hodnocení uplynulého roku. Byla zmíněna velká událost, stěhování klubovny a podtržena soudržnost všech členů, kteří odpracovali přes 270 a letos již přes 30 brigádnických hodin na stěhování a vybavování klubovny, která má nyní sídlo v Nemocniční ulici (Poliklinika, vchod ze spodní strany jako do kadeřnictví Štarmanová). Klub je otevřen v pondělí a ve středu od 10:00 do 11:30 hodin. Pomáhali nejen členové, ale i řada dobrovolníků, kterým bylo veřejně poděkováno a stejně tak městu Prachatice, které pomohlo na úplném počátku.

Silvestr Sekáč přečetl plán práce na rok 2017 a zdůraznil, že KVD dělá to, na co má jak finančně, TAK FYZICKY. Přijímá i během roku konstruktivní návrhy na další aktivity.

V hlavním programu byly předloženy i zprávy o hospodaření a revizní zprávy. Hlasovalo se také o doplnění nových členů do rady KDV.

Starosta města ve svém projevu poděkoval za pomoc a součinnost při společných akcích města jako je Den veteránů 11.11, či v loňském roce účast na odhalení sochy generála Patery, Večer kongresmanů, ale i veřejné zapojení do Rady seniorů, Poradního sboru zdravotně postižených a seniorů. Poděkoval také za spolupráci mezi jednotlivými organizacemi ve městě a vzornou reprezentaci např. ve sportu.

Bohumil Bezemek, předseda Jihočeské krajské rady seniorů, navázal na řeč starosty a úspěšnou reprezentaci členů KVD Prachatice při sportovních hrách, či účast jak pana Švancara, tak Zdeny Hrůzové ve výboru krajské rady seniorů. Ubezpečil přítomné o podpoře i jako zastupitele kraje. Informacemi doplnil jej Jan Kolář, který byl garantem kampaně Senioři Šlapou do Ria, kde byl oceněn nejen klub, ale z jednotlivců i Stanislav Švancar. Mezi hosty zdravici přivezl i Dušan Tomaščín z Volar z Klubu českého pohraničí Volary.

Po diskuzi ohledně prostor pro seniory ve městě, senior taxíku Maxíku zahrála kapela k tanci i poslechu, k dobrému popovídání si s kamarády.