Stavební úpravy na pracovišti dopravně správních agend Městského úřadu Prachatice

hradební ulice
Od úterý 1. srpna 2017 budou prováděny stavební úpravy v přízemí objektu čp. 436 v Hradební ulici v Prachaticích. Zde se nachází pracoviště dopravně správních agend Městského úřadu Prachatice.
Zdeněk Filip

Ve vstupní hale bude nově dispozičně upraven prostor pro vyřizování žádostí občanů. Vzniknou zde tři samostatné odbavovací přepážky a rozšířené pracoviště pro zpracování podaných žádostí. Tímto řešením by mělo dojít k plynulejšímu odbavení žadatelů a rovněž ke zlepšení podmínek jak pro čekající občany, tak i pro zaměstnance. S ohledem na skutečnost, že veškeré stavební úpravy budou po dobu rekonstrukce prováděny bez omezení provozu současných pracovišť, žádáme občany o větší míru tolerance z důvodu přechodně zmenšených prostor. Práce budou dokončeny do 30 dnů od zahájení prací.