Trénování paměti v knihovně

seniorky
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging vyhlašuje pravidelně již od roku 2005 Národní týden trénování paměti. Letos proběhl ve dnech 13. 3. 2017 - 19. 3. 2017.
Lenka Houšková

Lidé měli možnost vyzkoušet si trénování paměti na 141 místech v České republice. K této akci se 16.3. připojila i  Městská knihovna Prachatice. Zájemci o trénování paměti si mohli vyzkoušet, jak jejich paměť funguje a přesvědčili se, že i když se nám zdá, že si nedokážeme nic zapamatovat, lze si pomocí mnemotechnik mnohé usnadnit.

Šárka Polatová, knihovnice studovny Městské knihovny Prachatice