Třídění odpadů ve městě

tašky na třídení
Během měsíce ledna 2017 si občané vyzvedávají na Městském úřadě Prachatice, odboru životního prostředí tašky na třídění odpadů. Pokud je ještě nemáte, můžete si je stále vyzvednout, a to v úřední dny – pondělí, středa od 8 do 17 hodin (budova staré radnice, zadní trakt, druhé patro, kancelář č. 203). Pro každou domácnost máme připravenu 1 sadu tašek na třídění odpadů.
Lenka Machartová

Přestože sběr separovaného odpadu v Prachaticích probíhá již od roku 1994, stále v nádobách na tříděný odpad nacházíme odpady, které tam nepatří nebo je odpad znečištění a nelze ho následně recyklovat. Co do jakých kontejnerů patří a jak se má třídit, aby to bylo co nejefektivnější?

  • Kontejnery se žlutým víkem na plasty a nápojový karton - sem patří neznečištěné použité plastové nádoby a obaly, PET lahve, folie a sáčky, kelímky, plastové kanystry, polystyren, nápojové kartony (od džusů, mléka, apod.). Nepatří bakelit, alobal, umělé hmoty se zalisovanými kovy, textilie z umělých vláken, dráty, plastové trubky, podlahové krytiny.
  • Žluté pytle - v centru města, kde nejsou umístěny kontejnery na tříděné odpady, je prováděn pytlový sběr plastů. Pytle si občané mohou průběžně vyzvedávat na odboru životního prostředí MěÚ Prachatice. Do žlutých pytlů lze též sbírat nápojové kartony, které se následně dotřídí.
  • Kontejnery s modrým víkem na papír - sem patří noviny, časopisy, reklamní letáky, sešity, krabice, papírové obaly, kancelářský papír, kartony. Nepatří papír mastný nebo jinak znečištěný, papír s plastovou nebo hliníkovou folií (krabice od mléka nebo džusů), fotografický papír, papír s textilií, celofán.
  • Kontejnery sklolaminátové bílé a zelené na sklo - sem patří skleněné nevratné lahve, skleněné nádoby od kompotů a jiných polotovarů (bez zbytků tekutin a potravin, kovových a plastových uzávěrů, papírová etiketa nevadí), skleněné střepy tabulového skla. Nepatří zrcadla, autoskla, zářivky, žárovky, drátěné sklo, keramika, porcelán.
  • Červené kontejnery na elektro a baterie sem patří drobná elektrozařízení - kalkulačky, rádia,  telefony, elektronické hračky, tablety, malé domácí spotřebiče - rychlovarné konvice, žehličky, toustovače, kulmy, fény apod., dále baterie a monočlánky. Nepatří velké domácí spotřebiče - ledničky, pračky, chladničky, televizory, počítačové monitory, úsporné žárovky, zářivky – odevzdávejte do sběrného dvoru nebo v místě zpětného odběru (obchody s elektrem).
  • Tmavě zelené popelnice na olej - sem patří použité potravinářské oleje a tuky z domácností - fritovací, ke smažení, apod. Do popelnice se olej musí ukládat v uzavřených plastových nádobách (např. PET lahve). Nepatří technické a motorové oleje.
  • Hnědé popelnice na bioodpad sem patří pouze odpad rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad a čajové sáčky, odpad ze zahrad – tráva, plevel, zbytky rostlin, listí, nastřihané větve, piliny, kůra apod. Nepatří zbytky jídel živočišného původu, oleje a tuky, maso, kosti, uhynulá zvířata, uhelný popel, cigaretové oharky, sáčky z vysavače, léky, jednorázové pleny a jiné. Do nádob vhazujte odpad pouze volně, ne v igelitových sáčcích!
  • Oranžové kontejnery na textil - sem patří oděvy, hračky (ne elektronické), kabelky, pásky, látkové tašky, bytový textil - záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy, deky a obuv - svázaná, aby se páry nerozhodily. Všechny věci musí být čisté, suché a zabalené do pytlů nebo tašek, aby se transportem nepoškodily. Nepatří koberce, matrace, molitan, znečištěný textil.
  • Plechové kontejnery a popelnice na směsný komunální odpadsem patří pouze zbytkový odpad po vytřídění všech využitelných (výše uvedených) složek např. smetí, popel, saze, papírové kapesníky, jednorázové pleny, prasklé žárovky, silně znečištěný papír, odpady u nichž není městem zavedeno třídění. Nepatří objemný odpad (nábytek, koberce, matrace, sanitární vybavení apod.), nebezpečný odpad (zbytky barev, laků, ředidel, chemikálie, léčiva) ten odevzdávejte do sběrného dvoru.

Ještě než věc vyhodíte, zamyslete se nejprve, zda ji nemůžete opětovně použít? Cokoliv v domácnosti nepotřebujete a vyhodíte, stane se odpadem. Pokud jej správně a důsledně vytřídíte, lze ho recyklovat a znovu použít a nemusí skončit bez užitku na skládce. O tom, jak bude s odpadem naloženo, rozhodujete jenom vy!

Mgr. Lenka Machartová, odbor životního prostředí